© Copyright  Hollandse kropper club

Zwartroek 

september 2010

Alle tijd van de wereld heb ik om weer voor jullie, de HollandseKroppervrienden, een stukje op papier te zetten. Deze tijd heb ik, misschien weten jullie het nog, omdat ik dit jaar als vrijgezel door het leven ga.
Dit is me toch goed bevallen, lekker rustig genieten van het geluk van een ander. En dat geluk was er in overvloed.

Veel jonge Hollandse Kroppers zag ik uit het ei kruipen. Dit is toch super. Toch hoorde ik mijn baasje klagen. Waarom dan? hoor ik u denken. Nou dit was omdat hij ringen te weinig had. Beetje te voorzichtig (of te zuinig) geweest met bestellen. Misschien wel niet voldoende vertrouwen in ons, maar wat het ook moge zijn, ringen had hij niet meer. Dan moest hij maar vragen aan een andere HollandseKropperfokker die ons kwam aanschouwen.

Deze fokker zei dat hij hetzelfde “probleem” had. Hij had zelfs al meerdere fokkers gebeld, maar er waren maar weinigen die ringen over hadden. De meeste HollandseKropperfokkers gaven aan dat zij ook de meeste ringen op hadden. Toen veranderde het “negatieve” in het positieve, ze hadden een “luxeprobleem”. Lang dachten ze dat wij, de Hollandse Kroppers, niet voldoende jongen konden voortbrengen. Bovenstaande geeft aan dat dit dus wel degelijk kan.

Wij als Hollandse Kropper kunnen de eieren dus wel bevruchten en ook de jongen wel groot brengen.
Bovenverwachting positief. Het zal dus (leek me ook sterk) niet de zuinigheid zijn waardoor het ringengebrek is ontstaan, maar ons goede voortplantingsjaar.
Moeten we maar weer hopen op een lange strenge winter en een heel warm begin van de zomer???

In het hok is het fijn om te zien hoe mijn jonge soortgenoten groeien. Mijn baasje laat ons allen dan ook graag zien aan andere liefhebbers. Zo komen er nog al eens wat in ons hok en hierdoor hoor ik nog wel eens wat over de Hollandse Kropper Club.

Ze hadden het over hoe spijtig het voor de club en met name voor de fokker zelf was, omdat hij plotseling moest stoppen. Hij had al toegezegd in het bestuur te willen en hij had in maart 2010 al ca. 30 jonge Hollandse Kroppers. Maar de gezondheid gaat natuurlijk voor alles.
Ook zeiden ze nog dat de erevoorzitter, Hr. Beljaars, ziek was geweest. Mijn baasje en zijn gast zeiden dat ze hoopten dat hij snel weer op zou knappen. Dit hopen wij Hollandse Kroppers natuurlijk ook.

Ik, als zwartroek Hollandse Kropper, ga me nu bezighouden met het “opleiden” van de jongen, zodat ze hun verenpak goed houden voor de shows en de jongdierenkeuring op25 september a.s. 
Als ze het dan goed doen, ben ik ook een beetje trots.

Een Hollandse Kropper moet natuurlijk altijd trots blijven op de liefhebbers & fokkers, op de club en natuurlijk een beetje op zichzelf.


Groeten 

Zwartroek      

        

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu