© Copyright Hollandse kropper club

VOORJAARSVERGADERING


 • Aanwezig Toon, Jan , Mark en Fedde 
       Aanvang 20 maart 2011 bij Toon Slijpen om 10.30 uur

  Meteen bij aankomst gingen we Toon zijn duiven bekijken en dat was echt de moeite waard .
  Naast mooie roodzilverbonten en blauwbonten maakten de jonge blauwbonte doffer en blauwzilverbonte duivin heel veel indruk !!
  Toen was er koffie met …………………….Limburgse vlaai, heerlijk !

  Terugblik afgelopen seizoen.
  Hoogtepunten waren de Clubshow in Leeuwarden, er zijn vrij veel jongen gefokt en de malaise met de “beheerder”van het AKV-gebouw.
  Ingekomen stukken.
  Vrij veel, maar niet direct belangrijke zaken; we besluiten het lidm.schap van de FSC op te zeggen.
  Tentoonstellingsbeleid.
  De districtshows worden de laatste paar jaar minder populair bij de inzenders. Als discussiepunt opvoeren op de Jaarv. (terug van 2 naar 1 ?) We gaan nu al in de almanak een minimum aantal dieren van 10 invoeren.
  Voorstel 2012: Clubshow Oneto en 1 districtshow bij Avicorni.
  Op de Jaarv. ook de Europashow 2012 in Leipzig promoten; Mark, Jan en Fedde sturen in.
  Duivenbeurs in Houten.
  Gaan we ons daar in de toekomst presenteren ? (jaarlijks begin maart)
  In principe wel, maar we gaan ons eerst orienteren: wanneer stand inrichten?, kosten?
  Enkelen van ons gaan in 2012 eerst zelf eens kijken, 2014 zelf een stand ?
  Ledenbestand. 
  Blijft ongeveer gelijk, enkele nieuwe maar ook enkele die 2 jr. hun contributie niet betaald hebben. (zie Jaarboekje(s) ).
  Eeuwfeest. Eeuwboek.
  Gert Sterling en Fedde hebben in principe op 5 april een bijeenkomst gepland over een Eeuwboek. Ons jubileumjaar moet hoogtepunten hebben. We hebben al besloten januari 2014 de CLUBSHOW bij Avicorni te houden. Wat betreft een off. bijeenkomst/receptie aldaar met genodigden (NBS zeker!) zal Toon met deze en gene eens een oriënterend gesprek hebben.
  Daarnaast kiezen we een beperkt aantal shows verdeeld over het land uit, waar we met o.a. showkooien ons ras gaan promoten ! Daarvoor gaan we ook diverse leden persoonlijk benaderen. Wordt vervolgd.
  Fokkersdag/Jaarvergadering 24 september 2011 in Voorst.
  Op donderdagavond 21 juli gaan we vanaf 18.00 uur bij Mark dit nader uitwerken en het 2e bespreekpunt zal dan ons EEUWFEEST zijn.
  De jongdierenkeuring wordt anders: de opstelling van de kooien en de keurmeester gaat op papier de dieren keuren, daarna kunnen leden individueel vragen stellen.
  Rikus gaat dia’s vertonen van de Clubshow in Leeuwarden.
  Penningmeesterschap.
  Mark heeft nu alle spullen gekregen.
  Mark regelt z. sp. mogelijk de overschrijving. F. heeft de fin. afrekening van 2010 klaar.
  Vooraf op de Jaarv./Fokkersdag de kascontrole regelen met Robin en Andre.
  Web-site.
  Gaat goed, wel graag wat meer reacties/stukjes van leden .
  Ongeveer 500 bezoekers p. mnd. , ook vrij veel uit buitenland.
  Graag mutaties op web-site via Jan, zodat hij op de hoogte blijft van de inhoud.
  Hokbezoek(en) 2011.
  Toon probeert op 28 mei ( 1e weekend 4juni, waarsch. niet geschikt i.v.m.Hemelvaart) een hokbezoek te organiseren bij evt. Feenstra, Veldhuisen, Pietersen, Nederpelt en/of Cornelisse.
  Dit moet nog in IN en OM van april.
  Daarnaast is Jan erg enthousiast om een weekendje met enkele leden naar Otto Schmidt in Duitsland te gaan, hij heeft daarvoor een uitnodiging gehad. Jan bekijkt de mogelijkheden en de kosten en doet dan evt. een oproep in IN en OM.


  Rond 15.15 uur zijn we klaar met de agenda.
  Na onze gastheer en gastvrouw hartelijk te hebben bedankt voor de gastvrijheid, koffie, vlaai en de uitstekend verzorgde lunch, keerden we weer huiswaarts.

  Verslag van Fedde.

   

                         

 • © Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu