© Copyright  Hollandse kropper club

Van de voorzitter..


Beste mensen,


Als deze In en Om bij U op de mat valt, is het aftellen begonnen. 
Immers over een jaar staan we voor onze jubileumshow, hét hoogtepunt van het 100- jarig bestaan van de HKC. 
Vooral onze secretaris is druk doende met de productie van kopy voor het HKC-eeuwboek.
Ons tot voor kort ongeordend HKC-archief heeft hij daarbij tot handzame proporties terug gebracht. 
Is het eeuwfeest een punt op de horizon voor de korte termijn, de ontwikkelingen van en rond de HKC vragen om een punt op de horizon voor de lange termijn. Brede maatschappelijke discussies rond schaalvergroting, denk aan politie, brandweer, samenvoeging van gemeenten, gaan ook aan de kleindierwereld niet voorbij. 
Veel argumenten vóór kunnen erg valide zijn. 

KLN, NBS en HKC zoeken steun bij elkaar op weg naar de toekomst en over het verleden heen. 
Immers steeds meer mensen hebben een mening over dierenwelzijn, dierenshows lijken nauwelijks nog te organiseren en te financieren en bestuurlijk kader is slechts beperkt en vaak niet beschikbaar.
De vraag die velen zich stellen is: Hoe behouden we ondanks de schaalvergroting onze eigen identiteit. 
En, meer speciaal wat betreft de HKC als speciaalclub: Kunnen we de KLN en NBS voldoende tegenspel bieden. 
Kunnen we garanderen dat wíj en wij alleen gaan over ons ras.
U mag van het bestuur verwachten dat het in deze zeer alert maar coöperatief zal reageren.

Vooruitlopend daarop nodigde het bestuur de laatste jaren 'vreemde' keurmeesters en het NBS-bestuur uit op onze jaarvergadering. 
Externe partners mee laten praten en laten voelen en proeven aan de ziel van de HKC. 
Want onze identiteit en eigen cultuur moeten we koesteren als een groot goed . 
Ons duivenras helpt ons daarbij. De "bedaardheid" die we zo waarderen aan ons ras is ook terug te vinden bij onze leden. 
Het stuift in onze bijeenkomsten niet zo snel alle kanten op. 
Discussies gevoerd in alle redelijkheid en zonder op de man te spelen, leiden tot constructieve resultaten. 
Zou daar dan het 'geheim' van een 100-jarige vereniging liggen? 

Een vereniging die in de weerwil van de tijd nog steeds licht groeit en waar leden vaak decennia lang lid zijn? 
Bij voorbaat een felicitatie waard. !

Ik wens ons een gezond en vruchtbaar 2013 waarin we met gepaste trots op weg gaan naar ons eeuwfeest met een record aantal dieren in de kooien. 
Een eeuwfeest waarin we samen willen zoeken naar de nieuwe horizon.

Toon Slijpen 
voorzitter


                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu