© Copyright  Hollandse kropper club

Contributie automatisch afschrijven ..


Van de penningmeester (Mark de Bruin)
februari 2013

Per 1 maart 2013 begint weer een nieuw verenigingsjaar en de contributiebetalingen krijgen nu weer even extra aandacht.
Het gironummer blijft: P 1851499 en u kunt nu de contributie 2013 al betalen. 
De contributie blijft 15 euro per jaar (jeugdleden 7,50)
Een advertentie blijft 10 euro per jaar ( 1 pagina ) 5 euro per jaar ( halve pagina )

In het voorjaar van 2012 hebben we de leden gevraagd of men eventueel de contributie automatisch wil laten afschrijven.
Velen hebben dit toegezegd.
Maar ……………bij navraag bij de ING blijkt dat hier flinke kosten mee gemoeid gaan.
Vooraf moet de HKC ongeveer 70 euro aan kosten betalen.
Is het ons dat waard ?
We kijken ook bij andere banken hoe het daar geregeld is.


Voorlopig geldt nog: we gaan (nog) niet automatisch incasseren.
Dat betekent dat u zelf actie moet ondernemen.
Een ieder vindt een briefje ingesloten hoe het met uw betalingen is gesteld en vragen daarbij uw medewerking.

Al vast hartelijk dank, het bestuur van de HKC.


                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu