© Copyright  Hollandse kropper club

De lange weg ... naar het succes

april 2015


De weg naar het "Succes" is lang, heel lang, voor sommigen vaak te lang waardoor zij al spoedig afhaken. 
Dit komt niet alleen door tegenslagen, van welke aard die ook mogen zijn.

Een belangrijk gegeven in onze duivensport is ''geduld''.
Zonder ''geduld'' geen succes. 
Een beginneling maakt vaak al in het beginstadium een grote fout, door te veel rassen te gaan fokken in meerdere kleurslagen.
Beter is het zich te beperken tot een ras, en bij voorkeur een kleurslag. 
U kunt zich dan volledig concentreren op dat ene ras. 
Kijk eens om u heen, fokkers die haast altijd succes hebben, leggen zich zelf een beperking op, ze houden hooguit twee of drie rassen, en dan ook nog vaak in enkele kleurslagen.
Het houden van een "allegaartje" geeft nooit het gewenste succes.
Tegenslagen en vele teleurstellingen zullen het gevolg zijn. ”Welke dieren zetten we in voor de fok.
Zo omstreeks half februari beginnen met het koppelen. 

Het moment van koppelen is geheel afhankelijk van de dan heersende weersomstandigheden, in gunstige omstandigheden kan dit enkele weken eerder zijn. 
Bij somber, koud en nat weer stelt u het koppelen nog enige tijd uit.
Welke Hollandse Kroppers we voor de fok inzetten ligt aan de kwaliteit van de dieren die u bezit. 
Een absolute voorwaarde is, '' fok nooit met slechte dieren '', ik bedoel daarmee dieren die eigenlijk nog voor de fok nog voor de show geschikt zijn. 
Slecht x slecht geeft altijd slecht. 
Paar teveel op te weinig en andersom. 

Als het zover is dat men de juiste koppels op papier heeft samengesteld, moeten er aan het koppelen voorafgaande eerst nog enkele belangrijke voorbereidingen worden getroffen. 
Om de vruchtbaarheid te bevorderen is het goed enkele weken voor het tijdstip van koppelen een vruchtbaarheids vitamine -E- te verstrekken. 
Tarwekiem olie die rijk is aan vitamine -E- is een uitstekend middel. 
Tarwekien olie is verkrijgbaar in vloeibare vorm en in capsules bij de dierenspeciaalzaken en reformwinkels. 
Dit product is niet goedkoop, maar meer jonge Hollandse Kroppers vergoed veel, niet waar! 

Enkele dagen voor het koppelen de Hollandse Kroppers de duiven controleren op worm infecties en als er wormen geconstateerd worden een wormkuur geven, er zijn hele goede middelen in de handel. 
Na de wormkuur het hele hok goed schoonmaken en ontsmetten, beter nog het hok uitbranden met een hobbybrander, onnodig te zeggen dat men hiermee wel voorzichtig te werk moet gaan. 
Direct na de gegeven wormkuur, de Hollandse Kroppers, vitamines toe dienen. 
Deze vitamines kunt u in de vorm van een vitaminestoot geven in het drinkwater.

Zorg er wel voor dat tijdens het verstrekken van de vitamines geen badwater voor de Hollandse Kroppers ter beschikking staat, het gevolg zou kunnen zijn dat de Hollandse Kroppers geen vitamines binnen krijgen maar wel het sterk bevuilde badwater.
Het is aan te bevelen, als u met een klein aantal koppels gaat fokken en de ruimte in het hok aanwezig is, om er enkele koppels voedsterduiven bij te houden. 
Van een goed koppel Hollandse Kroppers, die het voorafgaande jaar kwalitatief goede jongen hebben gebracht moet men trachten zoveel mogelijk jonge dieren te fokken. 
Het over leggen van eieren van dat goede koppel onder voedsterduiven is dan een uitkomst. 
Geloof niet in die cowboyverhalen van sommige fokkers dat het aantal jongen uit een koppel beperkt moet blijven. 
Ik heb liever in een seizoen 8 jongen dan 4 jongen van dat koppel, met het risico dat het koppel het volgende jaar dood is. 
Laten we eerlijk zijn, elk dier loopt het risico, door welke oorzaak dan ook, om plotseling te sterven. 
Bij een optimale verzorging en de juiste voeding raken uw dieren niet zo snel uitgeput als sommigen ons willen doen geloven. 
Hollandse Kroppers die kerngezond zijn en in optimale conditie verkeren, kunnen tegen een stootje. 

Het spreekt vanzelf dat uw Hollandse Kroppers tijdens de broedperiode ongestoord moeten kunnen broeden en niet worden lastig gevallen door ongedierte, hetzij door muizen, luis of iets dergelijks.
Bij luis in de broedschaal zal het broedende paar onherroepelijk de broedschaal verlaten en er niet op terugkeren. 
''Voorkom dit''!!! 
Er zijn voldoende soorten hanteerbare bestrijdingsmiddelen in de handel om een luizenplaag te voorkomen. 
Badwater is voor duiven onontbeerlijk, minstens eenmaal per week moet men badwater geven, tijdens de broedperiode liefst tweemaal in de week. 
Badwater voorkomt moeilijkheden bij het uitkomen van de eieren, vooral bij langdurig droog en schraal weer dreigt het vochtgehalte te laag te worden met alle gevolgen van dien. 
Indien de mogelijkheid van het geven van badwater niet aanwezig is besprenkel dan de eieren om de paar dagen met wat handwarm water. 
Ondanks alle goede zorgen kan het gebeuren dat het kuiken zich niet geheel van de eischaal kan ontdoen. Veel fokkers gaan het kleine kuikentje een handje helpen en gaan aan de eischaal peuteren, dit is de grootste fout die u kunt maken. 
Een gezond, sterk en goed ontwikkeld kuiken zal zich moeiteloos van de eischaal ontdoen. 
Denk er aan, door de helpende hand uit te steken maakt u meteen een begin met een foutieve selectie. 

De meeste jongen die door een ingreep van de fokker zijn geboren zijn geen lang leven beschoren, meestal zijn ze na enkele dagen al dood. 
Beter is de natuur zijn gang te laten gaan en een natuurlijke selectie toe te passen, dan de helpende hand te bieden. 
Zwak geboren jongen blijven ondanks uw goede bedoelingen en moeite zwakkelingen en zullen aan ziektes en anderszins ten prooi vallen. 
Nogmaals u moet een kuiken niet uit het ei helpen, laat de natuur zijn gang gaan. 

Bij het verspenen van de jongen kan er soms veel fout gaan.
Verspenen op een leeftijd van ruim drie weken, zoals postduiven fokkers dat doen, is voor de Hollandse Kropper veel te vroeg. 
Door het verspenen op een dergelijke jonge leeftijd zal er bij de jonge dieren een terugslag ontstaan, die een storing in de groei te zien geven. 
Ik zelf verspeen de jongen op een leeftijd van ongeveer 35 dagen, de overgang naar zelfstandigheid van het jong zal dan minder gevolgen hebben. 
Op welke leeftijd er verspeend moet worden is mede afhankelijk van uw huisvesting. 

Als men in volières fokt of in de z.g.n. fokcellen fokt kan men op een latere leeftijd verspenen. 
Moeilijker wordt het wanneer men in kolonie verband (meerdere koppels is een hok) fokt. 
Doffers van andere koppels zullen de jonge dieren gaan pikken. 
Er kunnen dan ware slachtingen worden aangericht met littekens van blijvende aard. 
Een oplossing is midden in het hok een kooi te plaatsen van 50x50x50 voorzien van tralies. 
De ouders kunnen dan hun daarin geplaatste jongen door de tralies voeren. 
Men plaatst dan tevens twee bakjes met voer en water in de kooi. 
Dit systeem geeft het voordeel dat de jongen niet door de overige duiven lastig worden gevallen en ongestoord kunnen groeien. 
Kromme borstbenen is voor veel fokkers nog steeds een groot probleem. 
Het zijn vaak uw beste dieren die dit hebben. bij lange smalle dieren komt het bijna nooit voor. 

Ook is er verschil in welke kleurslag u fokt. 
Jonge Hollandse Kroppers groeien snel, de aanwas van spierweefsel (vlees) gaat veel sneller dan de groei van het borstbeen.
Het spierweefsel dat zich door middel van draden aan het borstbeen hecht gaat door de snelle groei aan het borstbeen trekken, waardoor de misvorming van het borstbeen ontstaat.
We kunnen dit in grote mate voorkomen door de jongen vitamine AD toe te dienen. 
Vanaf de vijfde dag 1 AD levertraancapsule opsteken plus een kalktabletje, hiermee doorgaan tot ruim twee weken na het verspenen.
Dit artikel "De lange weg naar het succes" is lang niet volledig.
Maar voor een beginnende fokker zal het duidelijk zijn dat met veel 'geduld' veel te bereiken is. 

Auteur Wim Klunder (in memoriam)
                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu