© Copyright  Hollandse kropper club

StandaardSeptember2007

De NBS heeft de tekst op bepaalde punten aangepast.
Aan raskenmerken zijn geen eigenschappen veranderd, alleen op enkele plaatsen anders vermeld.
Hieronder ziet u de standaard die is vastgesteld.

Land van oorsprong
Nederland.

Algemeen voorkomen
Zeer groot met forse schouderbreedte en borstdiepte; gelijke verdeling van voor- en achterpartij; diep gesteld; geleidelijk ontplooiende, soepele ballon; rechte ruglijn die met de grond iets minder dan een halve rechte hoek vormt; rijk ontwikkelde been- en voetbevedering.

Raskenmerken
Type: Breed, diepe borst, gelijke verdeling voor- en achterpartij.
Stand: Diep, buik en hielen vrij van de grond; helling ruglijn iets minder dan een halve rechte hoek.

Kop: Langwerpig met licht gewelfd voorhoofd, gelijkmatig verlopend naar de nek.
Ogen: Bij alle kleurslagen donker oranje-rode iris en strakke, zwarte pupil.
Oogranden: Smal en fijn; kleur conform de kleur van de bevedering.
Snavel: Middellang; kleur conform de kleur van de bevedering.
Neusdoppen: Klein
Hals: Zeer lang, licht gebogen en soepel en omgeven door de grote ballon.
Ballon: Naar voren geblazen, gerond en geleidelijk overgaand in de schouders, de rug en de borst.
Borst: Breed en diep met recht, vol bevleesd borstbeen.
Staart: Stevig, vlak, staartdracht normaal.
Rug: Zeer breed en vlak, in een rechte lijn verlopend naar de staart.
Vleugels: Breed en goed gesloten, vleugeldracht normaal.
De vleugeleinden bijna tot aan het staarteinde reikend.
Staart: Stevig, vlak, staartdracht normaal
Benen: Middellang, krachtig en evenwijdig onder het lichaam geplaatst; soepel doorzakkend in het enkelgewricht waardoor de kenmerkende diepe stelling ontstaat; voorzien van vier goed gespreide tenen en geheel bezet met een sterk ontwikkelde geronde en gesloten bevedering die de benen en de tenen geheel bedekt.
Voetstuk goed gerond.
De gierhakken sterk ontwikkeld en binnenwaarts gericht zodat zij de ruimte achter de benen geheel afsluiten.

Bevedering Overvloedig ontwikkeld, glad aanliggend en soepel
Haarstructuur op de krop toegestaan, is een vorm van rasadel.

Kleurslagen
Wit, zwart, rood en geel,
blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband en geelzilver geband, blauwschimmel zwartgeband
zwartbont, (dominant) roodbont, (dominant) geelbont; blauwbont zwartgeband, blauwzilverbont donkband, roodzilverbont geband en
geelzilverbont geband,
zwart-, rood- en geel getijgerd,

Kleur en tekening
Zie voor kleuren het hoofdstuk " Specificatie van kleuren " in de NBS-standaard.
De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.
Blauwschimmel met banden.
Bont: halvemaanvormige slabtekening op de ballon, buik vanaf het onderste gedeelte van de borst tot aan de aars, aan beide vleugels minimaal 7 aaneengesloten buitenste slagpennen en de been- en voetbevedering wit.
De overige bevedering gekleurd; schild ovaal gerond.
Getijgerd; zie specificatie in kleurenblok

Fouten
Te smal of te klein; stijve beenstand; te opgerichte stand; op de hielen liggen te weinig actie; te kleine ballon; ronde ruglijn; onvoldoende voetbevedering; kale hielen; slechte rugafdekking, donkere, gevlekte of parelogen; donkere snavel bij wit.
Bij bont aan één of beide vleugels minder dan 7 buitenste witte slagpennen, ontbrekende slab

Beoordeling
Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in onderstaande
volgorde van betekenis:
-Type en stand
- Actie
- Halslengte
- Ballon
- Ruglijn en rugafdekking
- Oog- en snavelkleur
- Voetbevedering
- Kleur en tekening

Ringmaat : 13 mm (HH)

Toegevoegde Raskenmerken  (update april 2017)
De Hollandse Kropper is een bedaarde, rustige en vriendelijke duif.
Zeer imposant door zijn grootte en ballon.
Het is het grootste en oudste Nederlandse sierduivenras.

Specificatie Getijgerd:
De discussie over wel of niet een tweedeling in getijgerd (licht/donker), duurde al decennialang.
Steeds weer leverde de beoordeling van licht- of donkertijger, met bijbehorende foutjes in de kleur/wit-verdeling problemen op. 
Zowel bij de fokkers als de keurmeesters was dat het geval.
De leden hebben op de Jaarvergadering van 24 sept. 2016 er voor gekozen die tweedeling af te schaffen.
Met ingang van 2017 is de nieuwe omschrijving
“Over het hele lichaam, inclusief slag-/staartpennen en voetbevedering, witte en gekleurde veren, door elkaar en zo regelmatig mogelijk verdeeld..” 

Opmerking:
Zo regelmatig mogelijk’ hoeft niet te betekenen dat de verdeling kleur/wit zo veel mogelijk om en om is.
De gekleurde veren kunnen ook de overhand hebben, maar moeten dan wel regelmatig afgewisseld worden met witte.
Omgekeerd kunnen de witte veren de overhand hebben, maar dienen dan regelmatig afgewisseld te worden met gekleurde.
Op die manier kan een getijgerde Hollandse Kropper een donkere of lichte verschijningsvorm hebben, mits de verdeling maar regelmatig is !

                   

       Hollandse Kropper (bont) op de rug gezien

 

                                             ^ naar boven ^
                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu