© Copyright  Hollandse kropper club

Schakelpen van Robin Woudstra Keurmeester?
Bijna 20 jaar geleden, in de tijd dat Barend de Zoete voorzitter van de HKC was, waren er “slechts” 3 clubkeurmeesters. 
Ze wouden er graag meer, en daarbij graag verjonging.
De HKC wou de boeken wel betalen, als er zich iemand aan zou melden.
Ze informeerden bij mij of ik daar niet iets voor voelde. 
Na daar even over nagedacht te hebben, heb ik besloten om het te doen: keurmeester worden.
Eerst de theorie bestuderen. Kennis opdoen van ziektes, voeding, erfelijkheid, etc. 
Dit is best even studeren, maar omdat het interessante stof is, gaat dit uiteindelijk een beetje vanzelf. 
Het theorieexamen werd daarna met een voldoende afgesloten. 
Daarna de praktijk. 
Dat vinden we natuurlijk allemaal nog leuker!!

Eerst kiezen welke rassen je examen voor wilt doen. 
Voor mij waren dat natuurlijk als 1e de Hollandse Kroppers. 
Daarnaast de Engelse kropper, Engelse dwergkropper, Norwich kropper, Silezische kropper en Gentse kropper. 
Voordat je examen mag doen, moet je eerst minimaal bij 3 verschillende keurmeesters geschreven hebben. 
Van die drie is mij (de keuring van) Heer ter Mors het meest bij gebleven. 
Hij heeft indruk op mij gemaakt door zijn manier van keuren. 
De opbouw, de kennis en de humor maakten het een fantastische keuring en een leerzame dag!
Na de drie keer schrijven examen aanvragen. 
Dit examen werd afgenomen bij Avicultura in Den Haag. 
Hier moet je dan van elk ras enkele voorgeselecteerde dieren keuren. 
De examencommissie bepaalt dan waar je wel en niet voor geslaagd bent.
Gelukkig voor de Hollandse Kropper direct geslaagd, daar ging het mij met name om natuurlijk.
Voor de andere rassen, m.u.v. de Norwich, gelukkig ook geslaagd.
Dan ben je (club)keurmeester!

De jaren daarna diverse keren gekeurd op de clubshow en op diverse (kleinere) shows.
Veel keuringen wilde ik niet. 
Dit omdat elke keer vrij nemen van het werk ook niet kon. Ik dacht ook, jong geleerd is oud gedaan.
Met andere woorden, nu enkele keren keuren en later als ik “oud” ben en meer tijd heb vaker….. Waarom dan nu stoppen ??
Hier zijn natuurlijk meerdere kleinere redenen voor.
o.a. stuur ik liever in op onze clubshow dan dat ik moet keuren.

De hoofdreden voor mij is het volgende:
Als je keurmeester bent, heb je ieder jaar een keurmeesters bijeenkomst/congres. 
Hier worden o.a. diverse rasbesprekingen gedaan. 
Daarnaast worden daar alle wijzigingen doorgenomen. 
Dit zijn er in de loop van de jaren nog al wat geweest. 
Wat zijn uitsluitingsfouten, wat is puntenaftrek, etc., etc.
Zoals afgelopen jaren de predikaten zijn verdwenen en we op punten zijn gaan keuren. 
Ook de wijziging naar de nieuwe kaarten met: positieve punten - wensen – fouten, worden daar uitvoerig besproken. 
Welke tekortkoming t.o.v. de standaard is echt een fout, of kan het bij wensen??
In de afgelopen 15 – 20 jaar ben ik welgeteld 1 keer bij zo’n bijeenkomst geweest. 
En dat was ook nog op uitnodiging. 
Dit om de Hollandse Kropper te bespreken m.b.t. de nieuwe standaard. 
En hierbij de punten namens de HKC kracht bij te zetten, samen met Gert Sterling.
Mede omdat ik mij geen tijd gun om naar deze dagen te gaan, blijf ik niet “up-to-date”, niet bij de tijd.

Een keurmeester is iemand die betaald wordt voor de keuring die hij doet. 
Daarnaast verwacht de inzender ook iets van een keurmeester, en terecht. 
Ik vind dat je als keurmeester voldoende kennis moet hebben om dit te doen. Dat is noodzakelijk. 
Door mijn doorlopende afwezigheid blijf ik achter in algemene kennis m.b.t. uitsluitingsfouten, puntenaftrek bij bepaalde fouten, etc.
In zijn totaal vind ik dus dat ik niet meer kan bieden, wat van een keurmeester gevraagd mag worden. 
Ik zie hier de komende jaren ook geen verandering in komen, wat mijn agenda betreft.
Dan moet je de keus maken om te stoppen. Half werk is geen werk.
Begin 2016 heb ik me dan ook afgemeld als lid van het keurmeestersgilde. 
Daarna dit ook direct aan onze secretaris Fedde medegedeeld. 

Allen die mij geholpen hebben, op welke wijze ook, bij deze bedankt.
Ik blijf natuurlijk fokker en inzender van het mooiste ras, ons ras, de Hollandse Kropper en hoop op een mooie clubshow bij de Oneto. 
Stiekem hoop ik dat er binnen de vereniging iemand opstaat die het leuk lijkt om keurmeester te worden.

Groeten Robin Woudstra.


                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu