© Copyright  Hollandse kropper club

RED DE GEELZILVERBONTE HOLLANDSE KROPPER


Bij gebrek aan geelzilverbonte doffers heb ik in 2008 en 2009 blauwzilver, roodzilver en roodbonte doffers gepaard aan geelzilverbonte duivinnen.
Daar zijn geen geelzilverbonte doffers uit voort gekomen.
Een doffer van die kleurslag is onmisbaar !Ik heb tevergeefs een oproep gedaan in “IN & OM “, herhaaldelijk een advertentie gezet in “Kleindiersport Magazine “ met geen resultaat, noch door het briefschrijven aan liefhebbers.
De heer T. Groothuis was zo goed om mij voor het fokjaar 2010 een geelzilverbonte doffer te lenen.
De vraag is natuurlijk of niemand het uitsterven van een kleurslag van de Hollandse kropper had kunnen zien aankomen ?Doorgaans zijn sierduivenfokkers beperkt tot eigen lof, hok en kleur; egocentriciteit is niet vreemd aan fokkers en liefhebbers.
Door de loop van 80 jaren zijn geelzilverbonte Hollandse kroppers favoriet geweest in mijn fokkerij, nu is het aantal fokkers angstwekkend gekrompen tot 1 fokker-exposant van de geelzilverbonte kleur: mijn persoon.

Mijn zorg is: Wie, als fokker/shower van geelzilverbonte Hollandse kroppers zal deze kleurslag van mij overnemen?

Of zullen de Hollandse Kroppers geruisloos in de coulissen verdwijnen? ...Te beginnen met de GEELZILVERBONTEN ????

Het oudste lid van de HKC: J. Th. Pietersen.

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu