© Copyright  Hollandse kropper club

bij DE NOORDSHOW IN ASSEN.


DE 94ste CLUBSHOW in 2014
(januari  2015) 

101 jaar Hollandse Kropper Club
Geheel onverwacht vond deze niet plaats in Zuidlaren, maar in de TT-HAL bij Assen.

Achteraf zeker geen achteruitgang, maar toen het bestuur van de
Noordshow midden in de zomer van 2014 te horen kreeg dat hun tentoonstelling na 35 jaar NIET meer
in de Zuidlaarder hallen kon plaats vinden, zullen ze zich wel eens flink ‘achter de oren gekrabd’ hebben.
Hoe vinden we een geschikte hal in het noorden waar voor een geschikte prijs, juist in het eerste weekend van januari, een kleindierenshow van
bijna 10.000 dieren gehouden kan worden ?? 
En toen tot overmaat van ramp in november ook nog de alom gevreesde vogelgriep uitbrak, leek de Noordshow verder weg dan ooit.

Maar een dag is nooit zo nat of de zon schijnt altijd wat.
Door stug doorzetten en steeds blijven geloven in een goede afloop,
kwam alles uiteindelijk toch goed. Met behulp van ca. 400 vrijwilligers
en ruim 9000 dieren werd de Noordshow 2015 een groot succes!
Compliment aan de organisatie!


Onze Clubshow aldaar leverde ondanks alle onzekerheden 67 inschrijvingen op van 12 inzenders. 
Ook in onze showkooi zaten nog 8 prachtige Hollandse Kroppers.
Niet alle kleurslagen waren present, de witten, gelen, blauwschimmels,
roodbonten en roodzilverbonten ontbraken.
Dat de kwaliteit goed was blijkt: 1x97, 13x96, 23x95 en 12x 94.


De allermooiste (97 ptn.) werd een Zwartbonte oude doffer van Gert Sterling. 
Echt een prachtdier, die vorig jaar ook al schitterde! Proficiat Gert !


Deze fraaie doffer werd tevens de mooiste sierduif van de show en dat leverde zijn baasje een echt Gouden Tientje op.

De Zwartbonten deden het overigens prima, persoonlijk vond ik de jonge duivin van Hannie en Marrie de Jong ook erg mooi.

Voor een compleet overzicht: zie het keurverslag van onze Clubkeurmeester
Rikus Hagenauw hier onder.

Voor de uitslagen / prijzen schema:  Klik  Hier

Fedde van der PloegKEURVERSLAG VAN RIKUS HAGENAUW.


De Hollandse kroppers op de Noordshow in januari 2015.
De TT hal in Assen is een geweldig alternatief gebleken om de Noordshow
onder te brengen. 

Alle diergroepen onder één dak geeft wel een bepaalde sfeer,
de duivenfokkers konden nu ook weer het kraaien van de hanen horen...
66 Hollandse kroppers waren er ingezonden door 12 inzenders. 
In zwart forse dieren, maar helaas toonden ze weinig actie tijdens de keuring.
95 punten voor een oude doffer van Fedde vd Ploeg was daardoor het hoogste predicaat. 
In de knappe collectie van 12 blauwzwartgebanden ging nestor Johannes Kramer aan
kop met een oude doffer die actie en een fors type liet zien. 
Een kleine wens was er op de banden. 
Johannes showde meerdere dieren met 94 en 95 punten.

Wensen waren bij een aantal dieren een betere rugafdekking en/of voetstuk.
Tjeerd Bolding volgde Johannes met een paar goed blazende dieren die echter een te opgerichte stand lieten zien. 
De aanhouder Wim te Brake liet zien dat er nog rood-en geelroeken en rood-en geelgetijgerden zijn. 
De rode jonge duivin heeft een verdienstelijke kleur. 
In getijgerd overtuigde de oude gele duivin (95 punten) het meest. 
Dick van Putten showde ook hier weer een mooie klasse (8) blauwzilver-roodzilver-en geelzilvergebande. 
Forse dieren altijd in actie. 
Fraaiste (96 pnt) werd een geelzilvergebande oude duivin, de rugafdekking wordt nog iets vaster gewenst om voor 97 in aanmerking te komen. 
Bij de overige dieren werd regelmatig een iets minder opgerichte stand als wens aangegeven. 
Ook had de rugafdekking bij een aantal invloed op het predicaat.

Andre Kleine Schaars showde 3 oude getijgerde doffers met fraaie tot uitmuntende types, moesten helaas in predicaat worden gedrukt vanwege gaatjes
in de pennen. 
De jonge doffer van Maarten Vierhout kreeg 93 pnt. met als wens een forser type. 
Voor Fedde vd Ploeg 2 maal 96. 
De in type, actie en blaaswerk uitmuntende oude duivin toonde een wat losse staart. 
Voor de jonge doffer is de wens een betere verdeling van de tekening. 
De cracks Gert Sterling en Hannie de Jong lieten de liefhebbers genieten van een fraaie collectie (12 st.) zwartbont. 
De predicaten in de catalogus stonden niet bij alle kooinummers goed vermeld.
Beide liefhebbers toonden dieren met 96 punten. 
Gert ging aan kop met een oude doffer, een echte Hollandse kropper: Fors type, vaste stand, steeds in actie
met een vooruitgeblazen blaaswerk, prachtige kleur en een fraai voetstuk. 
Door deze kwaliteiten en een geweldige uitstraling konden de zwarte veertjes in het voetstuk een U (97 pnt) niet belemmeren. 
Dat de hoofdereprijzen jury deze topper als kampioen van de show aanwees maakt het feest compleet. 
Gert, van harte gefeliciteerd. 

Dat er aan jonge dieren ook 96 punten kon worden gegeven toont aan dat er een basis is gelegd voor de toekomst. 
De types zijn er dus bouwers, nu gaan schilderen! 
Twee fokkers uit het oosten, Henk Snijders en Robin Woudstra lieten met 7 inzendingen zien dat blauwbontzwartgeband ook op een hoog niveau aanwezig is. 
De hier ingezonden dieren toonden het gewenste forse types. 
Nestor Henk ging met een oude doffer en duivin aan kop met 2 maal 96, kleine wensen in voetstuk en rugafdekking. 
De dieren van Robin lieten het wat zitten in showconditie. 
Dit gold ook voor de afsluitende collectie geelzilverbontgebanden van Fedde vd.Ploeg. 
De 6 dieren toonden fraaie tot uitmuntende types, stand, actie en blaaswerk. 
De jonge duivin kwam tot 96 punten. 
Showconditie beter, kleur egaler en bandjes duidelijker waren de wensen bij de overige, waarbij het laatste puur als aanwijzing voor de fokker is bedoeld
en geen invloed heeft gehad op het predicaat.

Inzenders bedankt voor het goed voorbrengen van de dieren
en alvast een goed fokseizoen gewenst!

Rikus Hagenauw.

 

 

                       

                                      
© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu