© Copyright  Hollandse kropper club

EEN NIEUWE STANDAARDTEKENING VOOR ONZE HOLLANDSE KROPPER !! 

April 2012
Enkele jaren geleden moesten we gaan wennen aan nieuwe namen voor onze kleurslagen: o.a. grijsroeken werden blauwschimmels, blauwroeken werden blauw zwartgebanden enz.
Dit allemaal voor de Europese eenheid ! 

Van de ene kant kan ik dat goed begrijpen, met een toenemende internationalisering en daarmee verwarring voorkomen.
Maar van de andere kant moet ik nog steeds erg wennen aan bijv. ‘blauwzwartgebanden’, het zijn toch Blauwroeken, een kleurnaam die toch speciaal was voor onze Hollandse Kroppers ! En daarbij komt nog dat ik ze zelf jaren gefokt heb.
Voor de jongere generatie zal het wel minder problemen opleveren en uiteindelijk ben ik het wel eens met het besluit meer uniformiteit in de kleur-
benamingen te brengen.
Nu is het de beurt aan de uniformering van de standaardtekening van alle rassen. 

Op 19 maart ontving ik van de Standaardcommissie een nieuwe tekening van onze Hollandse Kropper.
De Fransman Jean Louis Frindel is op Europees niveau gevraagd alle standaards in zijn stijl aan te passen. Het verzoek hierbij was om op 31 maart, na de speciale NBS-vergadering, onze visie hierop te geven.
Betekent dit het einde van het tijdperk Joh. Lentink ??
Immers zijn creaties zijn decennia lang ons grote voorbeeld geweest bij de fok.
Eigenlijk wel dus, maar …………..wees gerust, het nieuwe ideaalbeeld lijkt er nog heel erg veel op en heeft in grote mate als voorbeeld gediend..
Hoe kom je als Hollandse Kropper Club binnen 2 weken tot een goed advies?

Gelukkig is er internet en heb ik de concepttekening met de begeleidende brief naar de bestuursleden, twee clubkeurmeesters (Rikus en Robin) en twee fokkers met heel veel ervaring (Tjeerd en Gert) gestuurd voor een advies.
Dit werkte prima zo, in ruim een week, na enig mailverkeer, zaten we op één lijn
· het voetstuk moet beter (minder naar voren, meer grote afgeronde voetveren)
· de ruglijn iets rechter
· de beenhoek iets scherper
· de gierhakken duidelijker
· iets meer lengte in vleugels en staart
Tijdens de bespreking met de Standaardcommissie op 31 maart kon deze commissie zich verenigen met onze wensen en zo gaat het worden.
Met deze nieuwe standaard denken we weer jaren vooruit te kunnen.
Het zal wel weer even wennen zijn zo’n nieuwe tekening, maar het is wel een pracht van een Hollandse Kropper geworden, aangepast aan onze nieuwste wensen !

De secretaris

 

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu