© Copyright  Hollandse kropper club

Waar een kleine club toch weer sterk in kan zijn..


Keuringsverslag van de clubshow in Utrecht door Ricus Hagenauw

Een echte wintershow, zo kon je deze eerste Championshow in Utrecht wel noemen. Onder barre omstandigheden werden vanuit het gehele land en over de grens, de dieren op woensdag avond aangevoerd. Op donderdagochtend was de weg goed begaanbaar en eenmaal in de Veemarkt was bij het zien van de rij Hollandse kroppers het winterse gevoel gauw verdwenen en werd vervangen door zonnestralen. Deze kwamen enerzijds door de dakramen van de hal naar binnen en anderzijds vanuit de kooien. Ondanks het verschuiven van de datum van deze show was er een mooi aantal ingezonden, waarvoor een compliment aan de deelnemers. De 61 aanwezige Hollandse kroppers hadden er zin in en wij ook! Ook deze keer was mijn Kinie meegegaan als schrijfster en dat is in ieder geval een garantie voor duidelijk leesbare kaarten.

Van de 3 witten toonde de oude duivin van Robin Woudstra zich het best, en geeft met 96 punten moed voor het behoud van deze kleurslag. Zijn jonge doffer zat niet in het nette pak, en toonde wat lang in achterpartij. Fedde vd Ploeg showde naast een fraaie collectie gertijgerden ook drie zwarten, de oude duivin (93) kon intensiever van kleur en stond wat opgericht in de kooi. De doffer (93) kreeg een aanmerking op het borstbeen, overigens ZG in alle onderdelen. De vervanger van de als getijgerd ingestuurde jonge duivin was ook een verdienstelijke vogel in type, blaaswerk en kleur, maar ook hier een aanmerking op het borstbeen. 

In de klasse lichtgetijgerden overtuigende dieren in type, actie en blaaswerk. De oude doffer (95) stond iets te opgericht. De oude duivin was de meest complete vogel van deze gehele collectie Hollandse Kroppers en werd daarom met 97 punten Clubkampioen. Fedde gefeliciteerd! De overige oude duivinnen toonden uitmuntende types, maar verloren punten door de te opgerichte stand en aanmerkingen op het borstbeen. De jonge donker getijgerde doffer (93) leek op het oog een fraaie vogel, maar bij het in de hand nemen bleek dat deze toch wat voller in borst moet. 


Winnaar Clubshow 2009, fokker: Fedde van der Ploeg   (Foto: Jan Weierink)

Bauke Feenstra liet zien dat de blauwzwartgebanden en ook de blauwzilverdonkergebanden er in zeer goede kwaliteit zijn. Zijn dieren vielen op door de fraaie voetstukken en strakke bevedering. De oude blauwzwartgebande doffer verdiende 97 punten, maar verloor het in de eindstrijd van de getijgerde omdat het dier alleen bij het tonen van een duivin echt doorblies.
Zijn buurman deed met 96 punten weinig onder voor deze vogel, maar toonde een wat losse vleugeldracht. De andere oude doffer (94) liet het wat zitten in de rugafdekking.Van de oude duivin (95) konden de bandjes wat strakker. Komisch tafereeltje was hier dat een Duitse bezoeker een opmerking maakte over de grootte, maar dit bleek op de afmeting van de kooi te slaan en niet op de duif die erin zat. 

In de klasse blauwzilverdonkergebanden van Feenstra toonde de oude doffer (95) F type, maar blies niet door (ook niet bij het tonen van een duivin). De oude duivin (96) liet een uitmuntend fors type en stand zien, bandjes kunnen iets strakker. De jonge dieren kunnen iets forser in type. De tweede jonge doffer (96) liet het gedrag van een duivin zien. Als deze doffer een duivin blijkt te zijn, dan beloofd het een zeer verdienstelijke vogel te worden. 
N. Gelok liet een collectie geelroeken zien en daarmee ook dat er nog werk aan de winkel is. Een oude doffer (94) en twee duivinnen (93) lieten voor deze kleurslag een ZG type zien en ook de kleur was acceptabel. Bij de overige dieren met een minder goede kleur ook nog wensen in type en stand, actie en blaaswerk. 
Van Putten toonde ook nu weer zijn collectie rood- en geelzilverroeken. In roodzilver twee oude (beren van..) doffers (95 en 94), stelden zich wat hoog en de rugafdekking kon beter. De oude duivin (96) toonde F in alle onderdelen, en zou indien iets forser voor een U in aanmerking komen. In geelzilver 3 exemplaren. De oude doffer (95) had als wensen een betere rugafdekking en voller voetstuk. De oude duivinnen kwamen met ZG types tot 94 en 93 punten met aanmerkingen op rugafdekking en borstbeen. 

In zwartbont nu 3 fokkers. Naast Gert Sterling lieten ook J. de Jong en Robin Woudstra hun dieren zien. De imponerende oude doffer van Sterling (95) leek iets aan de lange kant, maar in actie met vol blaaswerk viel dit mee. De kleur moet nog iets intensiever en de rugafdekking beter. Van de 4 oude duivinnen toonden de dieren van J. de Jong (94 en 93) fraaie forse types, maar konden in ruglijn nog iets rechter en de rugafdekking kon beter. Ook de kleur aan het voetstuk maakte ze iets te bont. De duivin van Sterling (94) kon iets intensiever van kleur, en was ook iets te bont aan benen. Woudstra volgde met 93 punten, met aanmerkingen op rugbelijning en rugafdekking. De jonge doffer van Sterling ( 94) liet wel een fraaie rugbelijning zien. De doffer van de Jong (95) toonde een uitmuntend type, stand, actie en blaaswerk en een fraaie kleur. De wensen in rugafdekking en de tekening aan de benen gooiden roet in het eten. Twee jonge duivinnen sloten deze klasse af, waarbij Sterling 95 behaalde, met wensen aan de stand en het voetstuk. Woudstra volgde met 93, iets meer blaaswerk gewenst en de kleur kon intensiever. 

In blauwbontzwartgeband deze keer 14 inzendingen. Henk Snijders liet bij de oude doffers de fraaiste zien, deze kon nog iets beter in rugafdekking, maar muntte uit in type, stand actie en blaaswerk. Van deze fokker nog een oude doffer (95), met fraai type en stand maar blies niet echt door tijdens de keuring. Zijn oude duivinnen kwamen tot 96 en 95 punten, ook hier kleine wensen in rugafdekking en de bandjes konden iets strakker. De jonge doffer (95) van deze fokker toonde een iets holle ruglijn en zijn jonge duivin (95) met F type, stand en actie kreeg een aanmerking op het borstbeen. Ook Toon Slijpen liet in deze kleurslag een zeer goede collectie zien. De oude doffer (94) kon iets beter in rugafdekking en meer
actie tonen. De oude duivinnen (94 en 93) in deze kleurslag kwamen tov de anderen in type iets te kort, (iets forser gewenst). 

In de jonge doffers was Toon toonaangevend, (96,96 en 92). De eerste liet wat wit in de bandjes zien, maar de tweede was een uitmuntende vogel, met als wens de bandjes iets strakker en het voetstuk iets regelmatiger. Deze doffer werd het fraaiste jong en daardoor winnaar van het 2e erecertificaat wat op deze show te verdelen was. Robin Woudstra showde twee oude doffers (94 en 95). Beide met een F type, stand actie en blaaswerk, maar schoten te kort in het voetstuk, wat voller gewenst is. 

Met de hekken sluiters, een oude geelbonte duivin (94) met wensen aan rug en voetstuk en een geelzilverbont gebande jonge doffer (93) met een voor deze kleurslag fraai type, sloot Robin deze collectie af. 

Zoals ik al eerder heb meegemaakt werden ook hier de duiven getraind, schoon en ongediertevrij voorgebracht. Aandachtspunten zijn:
- de rugafdekking
- rugbelijning, sommige dieren toonden een wat te holle ruglijn. 
- lengte achterpartij, let hierbij op de verhoudingen 50% voor en 50% achter de benen.
- het borstbeen, dit behoort recht te zijn. 
- bij de gebanden dienen twee duidelijke bandjes aanwezig te zijn.
- het voetstuk kan soms wat voller en beter gerond.

Ik weet het, de beste stuurlui staan aan wal, maar door met elkaar samen te werken kunnen we werken aan de opbouw en in stand houding van dit fraaie ras!
Een goed fokseizoen gewenst!

Rikus Hagenauw.

                                             ^ naar boven ^


                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu