© Copyright  Hollandse kropper club

JAARVERSLAG 2015  van 1 MAART 2015- 29 FEBRUARI 2016


Dit verenigingsjaar zal min of meer de geschiedenis in gaan als het jaar van Adrie van Wel; hij was niet alleen 50 jaar lid van de HKC, maar kreeg hij ook nog eens een lintje als “officieel lid in de orde van Oranje Nassau”, wegens zijn verdiensten in de Sierduivensport en de Protestantse kerk. (Zie IN & OM sept. 2015).

De 95ste Clubshow leverde 65 inzendingen op. (november 2015 in Drachten) 
Winnaar met een prachtige Geelzilver duivin werd Dik van Putten. Proficiat Dik!!
Het gebeurt bijna nooit dat deze kleurslag wint, dus een extra complimentje waard. 
Een verslag v.d. Clubshow vindt u in IN & OM jan.’16.
De twee Districtshows bij de Gelderlandshow in Wijchen (7 dieren) en de Championshow ( 11 dieren) kunnen we als ronduit teleurstellend beschouwen. 

Het bestuur vergaderde twee keer: de voorjaarsvergadering was op 15 mrt. bij Jan Markwat.(zie het verslag in IN & OM april ’15) 
De voorbereidende vergadering voor de Jaarvergadering/Fokkersdag was op 25 aug. in het AC-restaurant bij Apeldoorn.

De Jaarvergadering/Fokkersdag vond plaats op 19 sept. in Voorst. 
Daar vond een belangrijke bestuurswisseling plaats: penm. Mark de Bruin stopt met het penningmeesterschap, Jan Markwat neemt het per 1-3-’16 over.

Over de tijgertekening werd flink gediscussieerd en later in het jaar hebben heel wat ‘deskundigen’ over een goede tekst meegedacht. 
Op de Jaarvergadering van 24 sept. ’16 zal het zijn beslag moeten krijgen. 
(voor een uitgebreid verslag v.d. Jaarvergadering zie IN & OM januari 2016)

Het hokbezoek op 20 juni in de Achterhoek bij te Brake, Markwat en Garagoski was een groot succes met maar liefst 23 deelnemers. (zie IN & OM sept. ’15)

Ons clubblad verscheen weer 3x : februari, april en september.

Het Jaarboekje 2015 verscheen in april.

De financiën zien er goed uit met een positief saldo van ruim €3000,- 
Er zijn 123 boeken verkocht, dus nog 27 over.

Veel fokkers konden tevreden terug kijken op seizoen 2015, over het algemeen is er goed gefokt.
Het blijkt daardoor ook dat de vraag naar Hollandse Kroppers afneemt, omdat er weer flinke aantallen zijn. 
Ook bij fokkers die helaas geen lid van de HKC zijn, hetgeen we wel jammer vinden.
Tot slot wil ik eindigen met de mededeling dat het ledental lichtjes gestegen is naar 80 en dat we voorzichtig begonnen zijn met een JONGDIERENCOMPETITIE.

WIJZIGINGEN LEDENLIJST:
Nieuw: - R. Mangroe, Kruiszwin 2233 1788 IS Julianadorp.
( heel hartelijk welkom, veel plezier met de Hollandse Kroppers ! )
Verhuisd: P.Goossens, Broekdijk 6, 7245 RH in Laren (Gld.) 
Bedankt als lid: J.H.W. Straub te Ulft
B. Logtenberg te Apeldoorn
Nieuw Email-adres: F.v.d.Ploeg: ploeg.vd.f@ziggo.nl 


Secr. F.v.d.Ploeg.

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu