© Copyright  Hollandse kropper club

JAARVERSLAG van 1 MAART 2013- 28 FEBRUARI 2014


Een erg belangrijk jaar: het 100-jarig bestaan van de Hollandse Kropper Club!! 
Het begon in maart met een bestuursvergadering bij Gert Sterling. 
Een verslag hiervan kunt u nalezen in IN en OM april ’13. 
Alles stond in het teken van het naderende Eeuwfeest op 25 januari 2014 tijdens de Championshow in Nieuwegein. 
Zo ook de 2 volgende bestuursvergaderingen op 
22 aug. en 26 nov. in het AC-restaurant te Apeldoorn. 

Voor de meeste fokkers bleek het achteraf toch nog een redelijk/goed fokseizoen te zijn, ondanks het extreem koude voorjaar. 
Met name dit jaar was een goede fok zeer wenselijk i.v.m. de naderende Clubshow, waarvoor we onze leden regelmatig hebben opgeroepen samen de 200 dieren te halen. 
Omdat het tevens een rasgebonden Europashow zou worden, hebben we ook meerdere Duitse fokkers van Hollandse Kroppers benaderd, helaas zonder resultaat. 
De Clubshow op 23, 24 en 25 januari 2014 in Nieuwegein is overigens een groot succes geworden: liefst 215 Hollandse Kroppers aanwezig, waaronder alle kleurslagen! 
Alle inzenders kregen een waardevol beeldje als herinnering aan dit Eeuwfeest. 

De allermooiste werd een donkere Zwarttijger duivin van Fedde v.d. Ploeg, een Zwartbonte van Gert Sterling werd de mooiste doffer. 
In totaal waren er zelfs 6 duiven met 97 punten. 
Voor een uitgebreid verslag van de prijzen verwijs ik graag naar de jubileumuitgave van IN en OM februari 2014. 

En  er staat een prachtig filmpje op onze website, gemaakt door onze webchef

In tegenstelling tot vorig jaar werd het hokbezoek op 29 juni bij Sterling, Bos en Woudstra een groot succes. 
In IN en OM van september 2013 leest u hiervan een uitgebreid verslag.

De Jaarvergadering/Fokkersdag op 28 september in Voorst telde 34 belangstellenden, waarvan een prachtige foto in ons nieuwe boek staat. (zie ook IN en OM van februari 2014) 

Het boek “100 JAAR HOLLANDSE KROPPER CLUB” werd tijdens onze receptie op 25 januari ’14 gepresenteerd. 
Inmiddels (maart ’14) zijn er ruim 100 van de 150 boeken verkocht. 

Het verenigingsjaar liet een stijging van het aantal leden zien: van 75 naar 81.
Ons Clubblad “IN en OM” verscheen 3x: april, september en in februari een extra dik nummer, zelfs in kleur! 
Zodoende heeft een ieder een overzicht van en een herinnering aan het Eeuwfeest. 
In april verscheen het Jaarboekje van 2013. 

Ons lid en Clubkeurmeester Rikus Hagenauw werd in juni blij verrast met een erespeld van de NBS, vanwege zijn grote verdiensten voor de sierduivensport. 


Secretaris F. van der Ploeg.

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu