© Copyright  Hollandse kropper club

Jaarverslag  2013    ( maart 2012 - maart 2013 )


Hoewel het nog niet zo ver was, stond het naderende Eeuwfeest regelmatig in de belangstelling.
Het boek “100 jaar Hollandse Kropper Club” maakt flinke vorderingen: het speurwerk naar gegevens is nagenoeg afgerond, de hoofdstukken met de belangrijkste feiten daarin zijn globaal op papier gezet en enkele hoofdstukken zijn reeds helemaal beschreven, met veel plaatjes/foto’s. Spannend!
Voor velen was het een goed fokjaar, voor anderen wat minder.

Het ledental is van 78 naar 75 gegaan helaas.
Een flinke domper kregen we te verwerken toen onze Ere-voorzitter Jack Beljaars op 15 juni overleed, hij was 76 jaar en 57 jaar lid van de HKC. 
Bij het afscheid waren onze voorzitter en ook enkele leden aanwezig. Middels een “in memoriam” hebben we Jack waardig herdacht.
Het jaar onderscheidde zich als het jaar waarin de NBS zich meer richting de leden manifesteerde, met name in de persoon van Thom Laming (voorz.). 
Hij was ook op onze Fokkersdag/Jaarvergadering aanwezig om toe te lichten dat de Bondsshow moeilijk anders dan in het 3e weekend van januari kan plaats vinden. (soms zelfs 4e) De rol van de speciaalclubs zou groter moeten zijn en een fusie met KLN zit er op termijn aan te komen, onder bepaalde voorwaarden. 

Vergaderingen:
De voorjaarsvergadering was zondag 18 maart in Vledder, met als thema’s het Eeuwfeest en de Fokkersdag/Jaarvergadering.
Op 8 augustus kwamen we bijeen bij Apeldoorn in het AC-restaurant.
Thema’s: Jaarvergadering/Fokkersdag en de financiën voor het boek.
De Jaarvergadering/Fokkersdag was op zaterdag 22 sept. in Voorst met 26 aanwezigen.
Hierbij werd de Sam de Zoete-trofee aangeboden door zoon Barend. 
Eerste winnaar: Bauke Feenstra.
Nieuw bestuurslid werd Gert Sterling en Jan Weierink werd herkozen. (zie voor een verder verslag “IN en OM” januari 2013)

De financiën:
Ons saldo is positief , maar we moeten het boek en andere festiviteiten daarvan betalen. 
En dan moeten we wel meer mogelijkheden zoeken. 
De zeer gewenste automatische incasso (velen hebben dat toegezegd) laat door organisatorische problemen nog even op zich wachten.

In 2012 heeft Fedde van der Ploeg een inventarisatie gedaan naar het aantal fokdieren onder de leden. 
Een uitgebreid overzicht heeft u ontvangen bij het sept.nummer van “IN en OM”.

Onze Clubshow was op 7, 8 en 9 december in Enschede. 
Er waren 97 Hollandse Kroppers ingezonden, winnaar werd Robin Woudstra met een prachtige Blauwbonte duivin, proficiat ! (zie verslag in “IN en OM” jan.’13) Helaas waren er geen Hollandse Kroppers ingezonden bij de Districtshow in Nieuwegein. 
Bij de andere shows in Nederland waren Heerde en Drachten het meest in het oog springend met resp. een Zwartbonte (Gert) en een Zwartroek (Fedde) die 97 pntn. = U scoorden.

Onze Standaardtekening.
Door Europese uniformisering moesten we na ruim 70 jaren afscheid nemen van onze o zo vertrouwde standaardtekening van Joh. Lentink. 
En toen bleek dat er nog best wat te verbeteren viel aan dit “monument”. 
De Fransman Jean Louis Frindel maakt de nieuwe Europese plaatjes. 
We (HKC) hebben de volgende wijzigingen aangebracht: meer grote voetveren en mooier afgerond, beenhoek iets scherper, voorste grote voetveren weglaten, ruglijn iets rechter.
Tot slot nog enkele feiten uit verenigingsjaar 2012:
- Het hokbezoek is helaas afgelast vanwege onduidelijke afspraken over datum e.d.
- Het clubblaadje “IN en OM” is 3x verschenen. (april, september en januari)

De website wordt nog steeds goed bekeken.
Zo is er weer een jaar verstreken, het 99 ste !
Op naar het 100-jarig bestaan, we zijn er al volop mee bezig.
Hopelijk een geweldige show in januari 2014 met minstens 200 Hollandse Kroppers en alle 22 kleurslagen vertegenwoordigd.

Secr. Fedde van de Ploeg 

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu