© Copyright  Hollandse kropper club

Jaarverslag  2011    ( maart 2011 - maart 2012 )


Dit jaar zal de geschiedenis ingaan als een goed jaar waarin goede fokresultaten te zien waren, het ledenaantal steeg van 71 naar 78, de Jaarvergadering/Fokkersdag ( zie IN & OM jan.2012) was een succes, zowel qua aantal aanwezige leden/keurmeesters als inhoudelijk.
Ook de nieuwe vergaderplek in Voorst is een succes geweest.
De vraag naar Hollandse Kroppers blijft nog steeds groot !

Toch waren er ook wat tegenvallers. 
Vooral het overlijden van ons oudste en actieve lid Joop Pietersen ( 61 jr. lid ) en Sam de Zoete ( 53 jr. lid ) maakten grote indruk.
Beiden stonden garant voor prachtige Hollandse Kroppers op vele shows.

Het hokbezoek begin juni bij Feenstra en van Veldhuisen ( zie IN & OM sept. 2011 ) was inhoudelijk van hoge kwaliteit, helaas viel het aantal deelnemers tegen.
Het “JAARBOEKJE 2011” is in april verschenen.
Ons Cluborgaan “IN & OM” verscheen 3 keer: april, september en januari.
Onze web-site voorziet in een grote behoefte gezien het aantal bezoekers.
Naast het vele mailverkeer binnen het bestuur werd er 2 keer vergaderd.
De eerste keer ( 20 maart ) een hele dag bij voorzitter Toon Slijpen in het Limburgse land.
Daarbij is de evaluatie van het afgelopen jaar een belangrijk item, evenals beleidsvorming voor de toekomst.
De tweede vergadering ( 19 juli ) was op een avond bij onze penningmeester Mark de Bruin in Amersfoort.
Hier werd m.n. de aanstaande Jaarvergadering/Fokkersdag voorbereid.
Jammer dat we nog steeds niet konden slagen in het vinden van een 5e bestuurslid.

De Clubshow ( zie IN & OM jan. 2012) in Nieuwegein was zeer geslaagd. 
Zeker wat betreft de kwaliteit van de 60 ingezonden dieren van 11 inzenders.
Bauke Feenstra ging met een prachtige Blauwzilvergebande duivin met de eer strijken.
De districtshow in Heerde ( zie IN & OM jan. 2012 ) was eveneens een succes, 32 Hollandse Kroppers van hoge kwaliteit, winnaar werd een Zwartgetijgerde duivin van Fedde van der Ploeg met 97 ptn.

Gert Sterling en Fedde van der Ploeg zijn druk bezig met het verzamelen van gegevens/foto’s.
Een erg omvangrijk archief wordt door de secretaris doorgespit, op zoek naar interessante gegevens voor het Eeuwboek.
De Financiën ( zie deze IN & OM ) lieten een positief saldo zien.
Laten we hopen dat het nieuwe jaar weer veel positieve ontwikkelingen met zich meebrengt.

Jullie secr. Fedde van der Ploeg

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu