© Copyright  Hollandse kropper club

Jaarverslag  2010


In tegenstelling tot onze economie kunnen we in het algemeen stellen dat 2010 voor de Hollandse Kroppers een goed jaar was. 

Er waren nogal wat fokkers die een flink aantal kroppers hebben gefokt in goede kwaliteit en in diverse kleurslagen.
Met name de schimmels zijn in opkomst ( blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilverschimmel) 
Tijdens de Jaarvergadering is zelfs besloten dat de weg naar meerdere kleurslagen open staat.
Zien we binnenkort een 23ste kleurslag tegemoet ?

De Clubshow in Leeuwarden was een groot succes met 83 dieren, 16 kleurslagen van 14 inzenders. (zie het verslag in IN & OM van januari 2011)
De districtshows in Amersfoort en Utrecht waren echter ronduit teleurstellend qua aantallen.

Op 12 juni hebben we de NBS-vergadering in Barneveld bezocht, hun web-site is veel beter geworden en duidelijk werd dat een standaard niet door derden kan worden veranderd, maar dat de speciaalclubs het laatste woord hebben.

De Jaarvergaderg/Fokkersdag was in het AKV-gebouw in Amersfoort, helaas voor het laatst,
omdat deze accommodatie toch vrij klein en rommelig is. 

Het hokbezoek op 5 juni in Brabant/Limburg viel goed in de smaak.
Bij van Esch zagen we prachtige kroppers en we werden verwend met heerlijke soep en broodjes.
Bij Diehl werden we ook zeer gastvrij ontvangen. 
Naast een redelijk aantal kroppers en pittig klapwiekende Gelderse slenken, konden we heel veel andere dieren bewonderen op een prachtige locatie !

Ons Cluborgaan IN & OM verscheen weer 3 keer: februari, april en september.
Het Jaarboekje verscheen in april, waarin o.a. 75 leden en ereleden stonden vermeld.

Onze web-site wordt goed bezocht, ongeveer 500 per maand; ook vrij veel buitenlanders.

Op de Jaarvergadering/Fokkersdag waren 22 leden aanwezig, ook een keurmeester( dhr. Voerman) die wel eens wat meer van de Hollandse Kropper wilde weten.
Dit heeft de vergadering doen besluiten meerdere keurmeesters uit te nodigen in de toekomst.

Mark de Bruin werd in het bestuur gekozen en gaat per 1-3-2011 penningmeester worden.
Er blijft een vacature, ’t is moeilijk iemand te vinden.

Het nieuwe Huishoudelijk reglement wordt aangenomen en samen met de nieuwe statuten werden deze in een boekje gebundeld.
Het bestuur (Toon, Fedde, Jan en Mark) heeft 3 x vergaderd:
- 28 mrt. Bij Jan Weierink ( o.a. terugblik, beleid en het naderende Eeuwfeest)
- 13 aug. In het AKV-gebouw ( o.a. Jaarverg./Fokkersdag voor bereiden)
- 7 nov. Tijdens de Clubshow ( o.a. Clubshow, beleid en het Eeuwfeest)
Wat betreft ons Eeuwfeest is besloten een 2-sporenbeleid te volgen:
1. Enkele shows benutten het te vieren en te profileren.
2. Een boek “100 JAAR HKC” uitbrengen.
Inmiddels is met beide een begin gemaakt ! Op naar 2011………………..

Secretaris Fedde van der Ploeg

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu