© Copyright  Hollandse kropper club

Jaarvergadering 2020

JAARVERGADERING/FOKKERSDAG 19 september 2020 te VOORST.

Ondanks de Corona kon onze Jaarvergadering/Fokkersdag door gaan.
Alles in overleg met het bestuur van het dorpshuis in Voorst, ruimte genoeg om
de 1,50 m in acht te nemen. 
Bovendien hadden we een flink aantal leden, die regelmatig deze vergadering bezoeken, benaderd omtrent hun mening.
Zodoende kon onze voorzitter Gert toch nog 18 leden welkom heten.


ruimte genoeg……………..

In het openingswoord hebben we ons lid Willem Tuinman herdacht, in januari is hij 
overleden. 
Willem was een trouwe bezoeker van zowel de Jaarvergaderingen als de hokbezoeken. Het ledenbestand blijft vrij constant: ca. 60.
Opvallend is dat velen daarvan geen Hollandse Kroppers meer hebben en er zijn 26 leden met een fokkerskaart.

Vijf leden werden gefeliciteerd met hun langdurig lidmaatschap: v.d. Leeuw 25 jaar,
Lambert, v.d. Vegt en de Vos 40 jaar en ons erelid van Wel zelfs 55 jaar ! Proficiat!

Voor de volgende 3 Schakelpennen hebben zich opgegeven: Buter, Markwat en Woudstra.
De notulen van vorige Jaarvergadering werden in orde bevonden,
evenals het Jaarverslag ’2019.
De kas was gecontroleerd door Woudstra en Snijders en penningmeester Jan Markwat 
had de centjes goed op orde !
Nieuwe kascontrolecomm. : Snijders en Mangroe. Reserve Marrie de Jong.Bestuursverkiezing: Markwat werd herkozen. 
Drie bestuursleden blijven we erg weinig vinden, maar het is moeilijk een 4e te vinden, laat staan een 5e.
De prijsuitreiking (medailles, erediploma’s, het beeldje, de jongdierencompetitie en het
bord met de mooiste van de niet erkende kleuren) verliep goed. (zie IN & OM januari ’20)
Het hokkenbezoek is al 2 jaar niet door gegaan (2019: gebrek aan adressen, 2020: Corona).
In 2021 moet het toch lukken ! 19 juni is de datum en Gelderland/Utrecht het doel.
De shows in 2021
De 100ste CLUBSHOW komt midden-december bij de Bondsshow. (Gelderlandshow in Druten) 
We plannen 2 districtshows bij Oneto en in de kop van Noord-Holland. (Winkel)
De Jongdierencompetitie is niet erg in trek, daarom heeft de vergadering besloten deze
op te heffen.
SZH – Stichting Zeldzame Huisdieren.
Deze stichting behartigt de instandhouding van vele Nederlandse huisdieren: o.a.
varkens, koeien, kippen, konijnen paarden en natuurlijk sierduiven.
We vinden het belangrijk deze stichting nader te leren kennen en wat kunnen we aan elkaar hebben. 
Daarom gaat onze voorzitter naar de eerstvolgende Algemene Vergadering. 
We zijn benieuwd wat dit voor de Hollandse Kropper en haar speciaalclub de HKC kan betekenen.
Het voorstel van Weierink een Whatsapp-groep in het leven te roepen kon op weinig bijval rekenen. 
Slechts 1 aanwezige was positief.
Wel waren meerderen enthousiast over Facebook. Ook het clubblad en emailen
kunnen goede diensten bewijzen als het om onderlinge contacten gaat.

Raskenmerken.
Buter had een vraag over de vorm van de slabtekening
Hoe belangrijk is dit?
Hierover waren de meningen verdeeld. Keurmeester v.d. Siepkamp vond dat je
daar niet te streng op moet keuren, de inzender vindt al gauw dat je het ras zo ‘kapot’ keurt.


Een mooie halve maan geeft extra cachet!

De standaard zegt: “halvemaanvormige slabtekening”. 
Volgens mij moet dat het ideaal blijven, daar is een standaard voor.
Het ontbreken van een slab is een ‘ernstige fout’. 
Volgend jaar hier een discussie over op de Jaarvergadering ?
Meerdere kleurslagen zitten in de knel. 
Als het kan zouden enkele leden er zo’n koppel bij moeten nemen. 
Duidelijke afspraken zijn hierover niet gemaakt.
Showklaar maken. (m.n. het voetstuk)Gert Sterling weet als geen ander hoe je dit kan doen. 
Vooral de witte voetstukken zijn een probleem. 
Advies van Gert: een droog, schoon hok en ……..bij regen-achtig weer niet los laten ! 
Groene aanslag op dakpannen en planken zijn funest.
Dit krijg je niet weer goed schoon. 
De gierhakken worden nogal eens door eigen poep vervuild. 
Dan wassen met lauw zeepwater en daarna föhnen met koud/lauwe föhn, bij warme lucht gaan de veren krullen.Aan de hand van ‘showmodellen’ heeft Fedde de ruglijn en halslengte besproken.
Het moeilijke van ons ras is de diepe stelling. 
Kroppers in het algemeen hebben sterk de neiging met de ballon omhoog te gaan. 
Selecteren op diepe stand.
De ruglijn moet recht zijn, onder een hoek 35 á 45 graden ten opzichte van de bodem en bij de hals licht omhoog gaan. 
Fouten die daarbij vaak optreden zijn:
1. Te opgerichte stand, zodat het Pommerse type ontstaat. De benen zijn dan
meestal te recht , de gewenste hoek ontbreekt grotendeels.
2. Bolle rug, de zogenaamde karperrug. Deze dieren staan meestal wel redelijk diep.
3. Holle rug, dan krijg je het Gentse type.
4. Te korte hals, Daarbij kan onmogelijk een mooi geronde ballon ontstaan. Deze 
dieren gaan vaak ook een beetje te veel omhoog met hun kop om het blaaswerk 
wat meer ruimte te geven.


te hoog 

karperrug

 holle rug 

te weinig halslengte


Tot slot de rugafdekking.

De rug dient goed afgesloten te zijn; enkele mantelpennen en dekveren liggen
over de rug en de rugkleur is niet of nauwelijks zichtbaar. 
Een ernstige fout is het als enkele slagpennen omhoog steken, de zgn. sabelpennen. 
De rug wordt daardoor goed zichtbaar.

En toen was er pauze, de lunch was weer prima verzorgd.
Ook prima was de verloting, de opbrengst was precies € 100,- !
Nu nog de Jongdierenkeuring.


rode doffer - Piet v.d. Hurk 


gele doffer - Piet v.d. Hurk 


zwart te donker tijger duivin -  Fedde v.d. Ploeg


roodbonte doffer -  Evert

4 fraaie dieren die net niet wonnen
Er waren bijna 30 jonge dieren ingekooid.
De 3 aanwezige keurmeesters, v.d. Siepkamp, Hamer en Gr. Sanders, hebben elk
ca. 10 dieren voor hun rekening genomen.


Gre Sanders


Jouke van de Siepkamp


Dick Hamer

Er waren witten, zwarten, blauwbonten, roodzilvers, geelzilvers, zwartbonten,
roodbonten en een enkele rode, gele, getijgerde, blauwe en blauwzilver.
Positief opvalllend daarbij was: Mangroe is goed bezig met wit, v.d. Hurk showde
een fraaie rode en gele, roodbont van Buter zag er ook prima uit.
Echter bij een paar andere dieren stond het achterste teentje niet recht ! Eendenpoot?
Volgens de regelgeving is dit bij zwaarbevederde voeten toegestaan. 
Maar doen we hier wel goed aan ? 
Volgend jaar gaan we ook hier een discussiepunt van maken. 


Kampioen !


Prachtige ruglijn, prima rugafdekking, lekker breed, fraaie kleur, stoere doffer, 
helaas op deze foto geen blaaswerk.

De keurmeesters waren klaar en na enig beraad werd uiteindelijk als mooiste
jonge Hollandse Kropper aangewezen: Een Geelzilver doffer van v. Putten. Proficiat Dik.

Voor de verkoopklasse was weinig belangstelling.
De volgende Jaarvergadering/Fokkersdag is 18 september 2021.
In de rondvraag werd het vergeten punt “Keurmeesters op de 100ste Clubshow
in Druten nog behandeld. 
Er werd besloten dat Rikus Hagenauw gevraagd gaat worden of hij daar wil keuren. 
En als er veel dieren zijn keurt Jouke van de Siepkamp
ook een deel. (inmiddels hebben beide heren toegezegd dit graag te willen doen.)
Onder het motto van: 
Vele handen maken licht werk, hebben we samen de spullen weer netjes opgeruimd.

Een verslag door secr. Fedde van der Ploeg.

                                             ^ naar boven ^

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu