© Copyright  Hollandse kropper club

Jaarvergadering 2019

JAARVERGADERING/FOKKERSDAG 21 september 2019 te VOORST.

Ondanks 9 afzeggingen kon voorzitter Sterling toch nog 21 belangstellenden
welkom heten, inclusief erelid Adrie van Wel.

In het openingswoord worden meerdere leden genoemd die al heel lang lid zijn: 
M. de Bruin 25 jr., Bouwman 40 jr., Snijders, Sterling en v.d. Wyck 45 jr. te Brake
is al 46 jaar lid. 

Voor een ‘Schakelpen’ gaven zich op: Henk v.d. Leeuw, Marrie 
de Jong en Radjinder Mangroe.

De notulen van de Jaarvergadering sept. ’18, het Jaarverslag ’18 en de financiën 
over 2018-’19 werden in orde bevonden. 
De volgende kascontrole zal uitgevoerd 
worden door Woudstra en Mangroe. Reserve Snijders.

De vergadering besluit bij de komende Clubshows €2,- reductie per ingeschreven
dier te geven en zelfs €3,- voor de 6e, 7e, 8e enz. 
Mocht de clubkas de €2500,-  naderen, dan stopt die regeling. (Nu in kas ca. €3800,-)
Er zijn nog 20 jubileumboeken, we verlagen de prijs naar €25,-.
Fedde van der Ploeg wordt herkozen en een 4e bestuurslid blijkt alsnog een utopie
te zijn. 

Dan volgt de prijsuitreiking. 
Kampioen was Gert Sterling met een zwartbonte duivin. Proficiat Gert !Jan Weierink heeft een prachtig bord gewonnen voor zijn mooiste in de niet 
erkende kleurslagen, een geelzilverschimmel, aangeboden door Mark de Bruin.

De overige prijzen, erediploma’s en de Jongdierencompetitie staan
in de IN & OM van januari ’19 vermeld.

Het Hokbezoek in 2020
Op 6 juni 2020 proberen we deze dag te organiseren.
Daarvoor worden van Lubeek, van den Hurk en M. de Bruin benaderd.

Shows 2020-’21
De 99ste Clubshow gaat naar de Noordshow in Assen.
Als keurmeesters zullen we v.d. Siepkamp (9stemmen) en Hagenauw (7 stemmen)
voordragen. 
Twee districtshows komen er in Amersfoort en Drachten.

De 100ste Clubshow (2021) zullen we bij de Bondsshow onder brengen, waar die ook
maar komt. 
De Jongdierencompetitie. 
Dit jaar waren er 5 deelnemers. 
Het blijkt dat de 5 punten
die te verdienen zijn door én op de Fokkersdag én op de Clubshow in te zenden, 
wel erg zwaar wegen bij de eindscore. 
Daarom nu 3 punten i.p.v. 5.

Diapresentatie van Dick Hamer.
Dick komt regelmatig op de Fokkersdag, neemt deel aan de hokbezoeken en 
maakt veel foto’s van ons clubgebeuren. 
Al met al: hij draagt de HKC een warm hart 
toe. 
Daarom heeft hij aangeboden pro deo een diapresentatie te verzorgen.
Zo geschiedde. Op zijn geheel eigen zeer enthousiaste wijze, hebben we ruim een
uur van zijn prachtige “plaatjesverhaal” kunnen genieten.

Met zorg had hij uit heden en verleden veel fraaie dia’s uitgezocht. 
Toen het tijd
voor de lunch was, had hij volgens mij nog makkelijk een uur kunnen doorgaan.
Dick, heel hartelijk dank voor jouw zeer positieve inbreng op deze vergadering.

Als dank boden we hem een “bierpakket” aan.

LUNCH.
De lunch was weer goed verzorgd en de traditionele verloting bracht bruto €98,- 
en netto €62,- op. 
Toen was het tijd voor de Jongdierenkeuring.

Helaas hadden de twee keurmeesters die de Hollandse Kroppers graag beter wilden
leren kennen, vanwege gezondheidsproblemen afgezegd. (Harry Nijman en 
Han Voerman). 
Onze clubkeurmeesters Gré Sanders en Jouke van de Siepkamp
(gelukkig is hij weer goed hersteld) namen de keuring vlekkeloos over.Gré Sanders benadrukte vooraf nog eens de kernkwaliteiten van een Hollandse 
Kropper.

Deze keer werd er gebruik gemaakt van officiële keuringskaarten, met
het logo van de HKC. 

Ze hebben 25 jonge Hollandse Kroppers gekeurd: 3 witten, 1 zwarte,
2 blauwzw, gebanden, 2 roodzilvers, 3 zwart bonten, 2 dun bonten, 5 blauw
bonten, 1 roodzilver bonte en 6 zwarttijgers.

De 3 witten van Mangroe moesten gezien worden als opbouw voor de kleurslag. 

Ze hadden zeker goede eigenschappen, maar ook verbeterpunten.
De zwarte duivin was redelijk maar kon forser. 
De blauwen waren goed, maar de 
ene stond wel erg hoog en dat willen we niet bij een Hollandse Kropper nietwaar.

De 2 roodzilvers waren mooie dieren, mooi glad in de veren, goede ruggen, maar
de halslengte kon beter. 
De zwartbonten van Sterling waren mooie forse dieren, 
vooral die ene en deze werd dan ook de op één na mooiste.
De dunbonten (leverbont?) waren zeer acceptabel. Bij de 5 blauwbonten zat de mooiste van de keuring, eigenaar/fokker Robin Woudstra.

Proficiat Robin! Hij krijgt een ingelijste foto van deze fraaie duivin. 
Enkele andere 
blauwbonten van Markwat beloofden mooie dieren te worden. 
De zwarttijgers
waren goede tot zeer goede dieren. 

En zo eindigde een zeer geslaagde Jaarvergadering/Fokkersdag 2019.

Oh ja……….de volgende is 19 september 2020 !!

een verslag door Fedde.
                                             ^ naar boven ^

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu