© Copyright  Hollandse kropper club

Jaarvergadering 2018

JAARVERGADERING/FOKKERSDAG 22 september 2018 te VOORST.
Na het klaar zetten van de kooien kon onze voorzitter om 10.30 uur
13 belangstellenden welkom heten. Gelukkig kwamen er even later nog
4 leden uit het Friese land bij. En tegen de middag nog 2. (totaal 19)
Tien leden hadden zich afgemeld.


De vergadering in volle gang.

Maar voordat de voorzitter verder kon met de vergadering, werd hij door
de secretaris nog even in het zonnetje gezet: Gerrit Hendrik Sterling is Ridder
geworden in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote verdiensten in
de sierduivenwereld.


Na de officiële riddering.


We zijn echt trots op onze voorzitter en dit werd bevestigd met applaus.
Er waren ook weer enkele leden heel erg lang lid: Jan Weierink 25 jaar,
Piet van den Hurk 40 jaar en Fedde van der Ploeg en Arend Smit 45 jaar!
Voor de komende 3 Schakelpennen gaven zich op: Weierink, Woudstra en
Sterling. De ingekomen stukken betroffen veelal correspondentie met leden,
aanvragen om een show onder te brengen en de AVG. (persoonsgegevens-
bescherming) Zie iets verder in dit verslag.
Het Jaarverslag, notulen Jaarvergadering/Fokkersdag ’17 en het Kasverslag
werden in orde bevonden. De kas ziet er goed uit: ca. € 3.800.
Daarom werd besloten de komende paar jaar aan de inzenders op onze
Clubshow €2,- per ingezonden dier reductie te geven.
Hopelijk levert dat meer inzendingen en meer inzenders op !
Cornelisse en Woudstra worden in 2019 de kascontrolecommissie met
als reserve Mangroe.
Bestuursverkiezing. Voorzitter Gert Sterling werd herbenoemd.
Voor een 4e bestuursplek meldde zich niemand aan.

Prijsuitreiking.

Kampioen van de Clubshow ’17 was Gert Sterling met een prachtige
Zwartbonte duivin. Proficiat !!


Mooiste viertal: Dik van Putten met 4 Geelzilvers.
Mooiste jong: Dik van Putten met een Geelzilver duivin.
De Jack Beljaars-bokaal (mooiste Rood of Geel): Piet van den Hurk met
een jonge gele duivin. Gefeliciteerd mannen.

Felicitaties voor Dik ………. en PietSterling was winnaar van de Jongdierencompetitie met 389 ptn. en
van Putten 2e, v.d. Ploeg 3e.

Persoonsgegevensbescherming.
Leden moeten toestemming geven om hun gegevens in de ledenadministratie
te gebruiken. Zoals woonplaats, tel.nr., mailadres, fotogebruik en website.
De aanwezige leden ondertekenden allen hun akkoordverklaring.
De overige leden krijgen 25 sept. de info hierover, met een akkoordverklaringsformulier
en een envelop met postzegel is ingesloten voor retourzending.
Wie niet vóór 1 november ’18 reageert, kan in de administratie alleen
met naam worden genoemd.
Hokkenbezoek 23 juni 2018.
Prachtige dieren gezien in de 4 ‘hokken’: Weierink, Woudstra, Snijders en
KleineSchaars. Misschien is 4 ‘hokken’ wel te veel van het goede. Na enige discussie
werd besloten dat 2 ook een optie is, maar max. 3. We koppelen geen minimum
aan het aantal deelnemers.
Bespreekpunten:
De Clubshow komt volgend seizoen bij ONETO, twee districtshows bij de
Bondsshow en de Noordshow.
De Jongdierencompetitie iets anders opzetten, meer met beoordelingen=punten
werken en overwegen of inzenden op 2 shows ook voldoende is.
Het bestuur gaat zich hierover beraden.
Nog voor de lunch bespreekt Fedde 3 items met de leden omtrent de
Hollandse Kropper: Aard/gedrag, de kopstudie en de ballongrootte.
1e. Aard/gedrag.
In de standaard staat bedaard, rustig en vriendelijk. Dat moet zo blijven!
Maar……… is niet altijd zo ! Komt mede door inkruisingen in het verleden.
Hollandse Kroppers horen te zijn: rustig in het hok, geen paniek, snel
gewend aan een nieuwe omgeving, trainen amper nodig, luid klapwiekend,
reageren op oe……oe……oe…., klapwieken op het zitplankje en rustig bij een
nestcontrole. Het wild met de vleugels van zich afslaan en het pikken in
de kooi zou eigenlijk niet moeten. Maar hoe leer je ze dit af ? Selectie ?
2e. De kopstudie.
Naast de stand, het type, grootte, ruglijn, rugafdekking en het voetstuk
lijkt de kop misschien een minder belangrijk onderdeel. Toch is een oranjerood
oog zeer belangrijk voor de uitstraling van de duif.
Mooie witte neusdoppen, een fijne oogrand conform de veerkleur en een
stevige snavel, ook conform de veerkleur, completeren het geheel.
Een mooi geronde kop verdient zeker de voorkeur boven een ‘platte’ kop.


Fedde ondersteunde zijn betoog met eigen gemaakt aanschouwingsmateriaal.

Opvallend was dat de leden flink aan de presentatie/discussie hebben deel
genomen. Daardoor kwam de slechte rugafdekking , een ernstige fout,
ook ter sprake. De secretaris schrijft de Keurmeestersvereniging een brief dat
daar beter op gelet mag worden, zo ook bij sterk naar voren gerichte voetveren.
3e. De ballongrootte. De standaard geeft een flinke ballon aan die naar voren geblazen
dient te worden. Maar niet zo groot als bijv. de Norwich Kroppers.
Aan de hand van een sterk vergrote standaardtekening liet Fedde de ballon
‘groeien’ en dan blijkt dat we een grotere ballon vaak wel mooi vinden,
maar…………deze geweldige blazers blijken tijdens het fokseizoen soms
een ‘hangkrop’ te krijgen. Dat is iets wat we niet moeten willen !
(dieren welzijn). Advies: iets bescheidener is ook mooi.

Tijd voor de L U N C H.

De verloting bracht € 83,00 op, best veel voor een betrekkelijk kleine groep!
Jongdierenkeuring.
Hiervoor zijn 15 dieren ingebracht: 1x Wit, 1x Geelz.bont, 1x Rood, 3x Zwart,
2x Blauwbont, 2x Geelzilver, 3x Zwartbont en 2x Zwarttijger.
Gastkeurmeester Geert de Vries ( zelf meeuwenfokker-specialist) heeft
ze op zeer boeiend en deskundige wijze met de leden besproken.
Het was vaak muisstil tijdens zijn betoog, waarbij hij ook de leden betrok.
Zou hij ook clubkeurmeester willen worden?
Er waren mooie Zwarten, een mooie Rode, Geelzilvers, Zwartbonten en
zeker ook die ene Zwarttijger.

Geelzilver van Dik die op dit moment meer had moeten blazen


Zwarttijger doffer van Fedde


Rode duivin van Piet, stelt zich helaas wat hoog.


Maar de winnaar zat bij de 2 Blauwbont zwartgebanden.

Eigenaar/fokker is Henk Snijders. Gefeliciteerd Henk !
Voor de Verkoopklasse was geen belangstelling, wel 12 st. ingebracht,
waaronder mooie dieren. Helaas de markt lijkt voorzien.
De volgende Jaarvergadering/Fokkersdag is 21 september 2019.
In de Rondvraag werd een vraag gesteld over kromme borstbenen.
Komt het veel voor en hoe voorkom je het. Meerdere leden hadden
goede adviezen: levertraancapsules enkele dagen achter elkaar, 1x per week
yakult door het drinkwater, vitamine-D pillen en/of kalktabletten.
Zie verder ook: bespreekpunten, betreffende de Jongdierencompetitie.
De sluiting was rond 15.15 uur, gezamenlijk opruimen en naar het
veilige thuishonk.

Een verslag door Fedde van der Ploeg.

                                             ^ naar boven ^

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu