© Copyright  Hollandse kropper club

Jaarvergadering 2017

VERSLAG: JAARVERGADERING/FOKKERSDAG 23 september 2017 te VOORST

Voorzitter Sterling kon 27 mensen welkom heten op deze zonnige, fraaie dag.
Berichten van verhindering waren er van: Veldhuisen, Cornelisse, van Wel, Nederpelt, Klomp, Goossens en Slijpen.

De voorzitter was blij met een zeer goede opkomst.
Bij de opening werd met een minuut stilte het overlijden van ons Erelid Jaap van Tol herdacht.
Er werden 4 leden in het zonnetje gezet door heel lang lid te blijven: Veldhuisen 45 jaar, Nederpelt 40 jaar, Klink en de Zoete ook 40 jaar ! Proficiat heren. Het ledental is helaas wel gezakt van 76 naar 71.
Voor een ‘Schakelpen’in ons clubblad meldden zich: van Putten, Kleine Schaars en de Jong.
Ingekomen/uitgegane stukken: de HKC moet de keurmeesters goed op de hoogte brengen van het feit dat we nog maar één kleur getijgerd hebben.
De Notulen van de vorige Jaarvergadering en het Jaarverslag werden onveranderd goedgekeurd.
Financiën: Penningmeester Jan Markwat had de zaakjes goed voor elkaar . Volgend jaar gaan Cornelisse en Woudstra de kas controleren.
Helaas kon de prijsuitreiking van de Clubshow geen doorgang vinden wegens de vogelgriep.
Bestuursverkiezing: Jan Markwat werd herkozen. Het bestuur zal een oproep plaatsen voor een vierde, liefst ook een vijfde bestuurslid.
Hokkenbezoek 2018: 23 juni bij van Putten, Sterling, Woudstra en Snijders is afgesproken.
Bespreekpunten met de leden:
+ Onderbrengen Clubshows. Wegens een steeds grotere kans dat er in de toekomst vaker vogelgriep komt, deze onderbrengen bij een show met alleen duiven. Drachten, Amersfoort en Wijchen komen dan in aanmerking. Besluit voor 2018: Clubshow Drachten, 2 districtshows in Enschede en Nieuwegein.
+ Wie wil onze Cluborganen IN & OM en het Jaarboekje wel digitaal ontvangen?? Dit vanwege de steeds hoger wordende portokosten. Een tiental leden meldt zich hier nu al voor aan. De secretaris zal de niet aanwezige leden hiervoor ook benaderen.
+ Hoe kunnen we Clubkeurmeesters werven? Door te vragen zou het moeten kunnen lukken.
Ter vergadering is Jouke v.d. Siepkamp bereid dit te doen. Ook Greet Sanders is bereid, maar dan wel regionaal. (centraal Oost-Nederland ?)
+ Jongdieren competitie leeft niet bij de leden. Toch nog een jaar proberen? Ja.
+ Waarom zenden leden moeizaam in bij Championshow? Waarschijnlijk een combinatie van meerdere factoren: laat in het seizoen, de afstand, kans op sneeuw en gladheid en HKC-leden kiezen vaak de Clubshow en één in de buurt.
Inventarisatie:
De leden hebben allemaal de uitslagen ontvangen en kunnen zo hun eigen conclusies trekken, maar secretaris Fedde van der Ploeg gaf kort nog even zijn conclusies: 783 Holl.Kr. tegen 1037 in 2012, dat zijn er 254 minder (1/4 deel!). Blauwbont scoort weer het hoogst: 235.
Verrassend: Zwart met 96 stuks op plaats 2. Blauwroeken: 87. Roodroeken met 56 vielen in positieve zin op. Voor een verder overzicht verwijs ik graag naar het schema in excel in deze IN & OM. Ook de aantallen doffers/duivinnen en het aantal fokkers dat betreffende kleurslag fokt zijn hierin verwerkt.


Gert Sterling vertelt over de rugafdekking en de juiste stand van een Hollandse Kropper.

Een paar erg belangrijke onderdelen van een Hollandse Kropper zijn de rugafdekking en de stand.
De standaard zegt over de stand: diep, buik en hielen vrij van de grond; helling ruglijn iets minder dan een halve rechte hoek. Dit laat bij veel Hollandse Kroppers nogal eens te wensen over. Vooral bij jonge dieren, gelukkig wordt dat meestal veel beter op latere leeftijd. Bij een goede rugafdekking dienen de vleugels op de rug goed gesloten te zijn: een ‘open’ rug is lelijk en dan hangen de vleugels vaak ook iets af. Nog erger zijn daarbij de eventuele sabelpennen, dat zijn grote pennen van de vleugels die omhoog steken. Dit euvel is ook behoorlijk erfelijk !!
Verkoop ‘duivenspullen’van van Tol.
Na zijn overlijden heeft de familie Jaap zijn duivenspullen beschikbaar gesteld ten bate van de HKC.

De verkoop per opbod hiervan heeft iets meer dan € 400,- opgebracht voor onze kas. Een paar boeken van Spruyt komen daar nog bij. (via Marktplaats)
Zie hierover ook onze vorige IN & OM van sept. 2017.
De verloting heeft ook nog ca. € 100,- op gebracht, zodat de kas van onze club een goede dag had.
Tot slot de Jongdierenkeuring.
Hiervoor waren 27 dieren in de kooien gebracht: 20 erkende kleuren en 7 nog niet erkende. Om met de laatsten te beginnen: Mark de Bruin verraste ons allen met 2 isabel witgebanden en 4 Andalusisch blauwe !!


Keurmeester v.d.Siepkamp laat de prachtige tekening op de vleugels zien van een Andalusisch blauwe.

Het type en de kleur van de Andalusisch blauwen waren al heel mooi, ook het voetstuk.
Maar……..een Hollandse kropper moet blazen en dat deden ze niet, dus het zal nog wel even duren voordat we echt verrast worden, maar laat dat maar aan Mark over. De keurmeester was ook echt enthousiast. Ook de Isabel witbanden waren nog voor verbetering vatbaar, maar de eerste stappen zijn gezet. We wensen Mark heel veel succes !
Onze Clubkeurmeester Rikus Hagenauw en onze kersverse nieuwe Clubkeurmeester Jouke van de Siepkamp hebben samen de keuring van de 20 erkende kleurslagen op zich genomen: 2 Witten, 5 Zwarten, 2 Blauwbonten , 2 Geelzilvers, 1 Roodzilver, 3 Zwartbonten, 1 Zwartkrasbonte (ook nog niet als kleurslag erkend), 3 Zwarttijgers en 2 Gelen.


Deze prachtige Geelzilver gebande van Dik van Putten werd tot winnares uitgeroepen !

De 2 Witten waren best wel flinke dieren, maar toonden geen actie en blaaswerk en dan scoren kroppers in het algemeen en Hollandse in het bijzonder, meteen 2 predicaten lager.
De 5 Zwarten lieten zich beter zien. De eerste doffer had een prachtige rugafdekking, de tweede was een mooie duivin die zich goed showde en uiteindelijk de op één na mooiste werd. De laatste was een zeer vlot showende duivin die echter iets forser kon.
De Blauwbonten konden wat forser en vooral de rugafdekking kon beter. De 2 Geelzilvers waren mooie duivinnen, maar de ene had te weinig halslengte. De andere zag er stralend uit, prachtig type, mooi glad verendek, een mooie rustige Hollandse Kropper! De Roodzilver viel wat tegen in stand en rug.
De 3 Zwartbonten moesten nog wat groeien en de ballonnen konden soepeler. De Zwartkras was een fors dier, maar niet helemaal klaar. Dan de drie Zwarttijgers.
De eerste was te donker en niet regelmatig getekend, stond ook te hoog. De tweede en derde waren mooie dieren, vooral de derde beloofde veel goeds. Ook de tekening kon de nieuwste omschrijving van de standaard doorstaan. De twee Gele duivinnen toonden zich niet optimaal, leken wat kort en konden beter blazen, wel een fraaie gele kleur!Hier de trotse winnaar: DIK VAN PUTTEN. Proficiat !

Al met al waren we aan het einde van een nuttige, interessante dag gekomen.
Nadat we de boel met een flink aantal mensen hadden opgeruimd kon een ieder huiswaarts keren.

Volgende Jaarvergadering/Fokkersdag: 22 september 2018 , wederom in Voorst !
Een verslag van Fedde van der Ploeg.

                                             ^ naar boven ^

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu