© Copyright  Hollandse kropper club

Jaarvergadering 2015

VERSLAG JAARVERGADERING/FOKKERSDAG 19 sept. 2015 in VOORST.

Bij zijn eerste opening als voorzitter kon Gert Sterling 21 mensen welkom heten. 
Hij begon met een terugblik op het afgelopen seizoen dat zich kenmerkte door meerdere shows die helaas geen doorgang konden vinden door de vogelgriep. 
Er waren deze keer veel berichtjes van verhindering: van Tol, Kramer, Hagenauw, Bril, Hartman, Slijpen, Schipper, de Wal, Hamer, Arbeider, Slikker, Kleine, Bolding, Bouwman en mw. Sanders. 
De twee afmeldingen van erelid van Tol en Kramer waren niet zo leuk, de eerste wegens een heupbreuk en de tweede door een dubbele hernia waaraan hij 25 sept. geopereerd gaat worden. BETERSCHAP mannen! 
Dan is er aandacht voor het 50-jarig lidmaatschap van ons erelid Adrie van Wel. 
De voorzitter memoreert zijn vele verdiensten voor de HKC in het bijzonder en minstens zo veel voor de Sierduivensport in het algemeen. ( NBS-bestuurder en tot op de dag van vandaag beheerder van het Ringenbureau voor heel Nederland.) 
Dat hij daarbij veel steun kreeg/krijgt van zijn vrouw Francien is alom bekend. 


Als dank daarvoor ontvingen Adrie en Francien een prachtige bos bloemen met felicitaties. 

Op deze manier konden we op een prettige wijze aan de vergadering beginnen. 
Drie leden meldden zich aan voor een ‘Schakelpen’ in ons clubblad: Garagoski (januari ’16), Vrielink (april ’16) en Woudstra (sept. ’16). 
Voor een nieuwe advertentie in ons Jaarboekje konden we Garagoski noteren. 
Bij de ingekomen stukken vroeg Weierink of buitenlandse verzoeken om Hollandse Kroppers ook op de site gezet konden worden. Dat is okay. 
Zowel de notulen van vorige Jaarvergadering/Fokkersdag, het jaarverslag als het financieel verslag werden goedgekeurd. 
Bij afwezigheid van Bolding heeft Weierink samen met Garagoski de kas gecontroleerd en in orde bevonden. 
Volgend jaar bestaat de kascomm. uit Bolding en Kleine Schaars. 
De portokosten worden hoger en hoger, misschien aan het eind van een jaar (goedkoper) al vast zegels kopen voor het volgende jaar? 
De begroting voor 2015 was akkoord en zodoende werd penm. Mark de Bruin decharge verleend. 

De prijsuitreiking. 
De hoofdprijs, de SAM DE ZOETE-trofee, voor de mooiste van de Clubshow was deze keer voor Gert Sterling. 
Trots kon hij het prachtige beeldje voor een jaar mee naar huis nemen. 
De andere uitgedeelde prijzen en erediploma’s staan vermeld in IN en OM van febr. 2015.

Trots neemt André Kleine Schaars zijn erediploma voor de mooiste Zwarttijger (licht) in ontvangst ! 

De bestuursverkiezing.

Gert Sterling werd herkozen. 
Voor de aftredende penm. Mark de Bruin hebben we geen kandidaat kunnen vinden. 
Ook tijdens de vergadering niet, hoewel de voorzitter erg zijn best heeft gedaan aan te geven dat de hoeveelheid werk best wel meevalt. 
Dan maar een 3-mansbestuur?? 
De vergadering vindt dat het streven 5 dient te blijven. Jan Markwat neemt het penningmeesterschap over, maar Mark de Bruin maakt het financieel jaar 2015 wel af. 

Hokkenbezoek 2016: wordt 18 juni! Waar naar toe ? 
We proberen Noord-Holland te combineren met Groot Ammers in Zuid-Holland. 
U hoort hier t.z.t meer over. 

Discussie over de kleurverdeling bij Getijgerd. 
Het blijkt dat keurmeesters nogal eens verschillend denken over een afwijking in de kleur bij licht- en donkergetijgerd. 
De vergadering vindt dat bij lichtgetijgerd moet worden toegestaan dat: - alle voetveren, staart- en/of slagpennen gekleurd zijn. - er een vrij ongelijkmatige wit/kleur-verdeling aanwezig is. - één of enkele veren niet goed doorgekleurd zijn. 
Bij donkergetijgerd zou moeten worden toegestaan dat: - er één of enkele veren in de grote voetveren, slag- en/of staartpennen zitten. - er te weinig wit in kop, hals, borst, vleugelschilden of romp zit. - er één of enkele veren niet goed doorgekleurd zijn. 
Bovenstaand zou toegestaan moeten worden, mits……………..deze afwijkingen niet te veel afbreuk doen aan het totaalbeeld van de duif. 
De keurmeester zou het als wens kunnen beschrijven. 
Deze toleranties vindt de vergadering belangrijk, omdat de moeilijkheidsgraad erg hoog ligt bij de getijgerde Hollandse Kroppers ! 
De secretaris zal het een en ander in een notitie omschrijven en daarna aan de standaardcommissie doen toekomen. 


Tentoonstellingsbeleid. 2015: 
Clubshow toch in Drachten, districtshows in Wijchen en Nieuwegein. 2016: Clubshow bij Oneto in Enschede, 2 districtshows gaan we houden bij de Keistadshow in Amersfoort en de Noordshow in Assen. 
Bij de Clubshows gaan we steeds onze eigen showkooi inzetten. 
Omdat we slechts 2 clubkeurmeesters hebben, is het wenselijk dat we een voorkeurslijstje maken van keurmeesters die ook goed op de hoogte zijn van de standaard. Dat gaan we doen.

Toen was er PAUZE met een heerlijke lunch. 
Tussendoor werden lootjes verkocht voor een verloting om de kosten van deze dag wat te drukken. Dat bracht toch maar liefst € 85,= op !! 


De Jongdierenkeuring/Jongdierencompetitie ?
Onze Jongdierendag blijft hetzelfde: geen punten geven, wel de mooiste aanwijzen en belonen. 
Als extra: wie meedoet op deze jongdierendag kan daar 5 punten extra mee verdienen voor de Jongdierencompetitie, mits ook ingezonden wordt op de Clubshow. 
Deze Jongdierencompetitie is NIEUW !! Reglement: - alleen leden kunnen deelnemen met 2 jonge duiven naar keuze - de competitie gaat over 2 shows naar keuze - het hoeven niet dezelfde jonge duiven te zijn - puntentelling volgens TT-reglement: 97, 96, 95, …… - een NBS-erecertificaat levert 1 punt extra op - Bij een gelijke stand tellen duivinnen dubbel, daarna gaan de meeste duiven in één kleur voor. 
Er zijn 3 prijzen te winnen: oorkonde + €10, oorkonde + €7,50, oorkonde + €5. 
U dient zelf de scores op goed vertrouwen door te geven aan de secretaris. SUCCES allemaal! 

Verkoopklasse. 
Hierin werden slechts 9 dieren aangeboden: 2x Geelz.bt., 2x Roodz. bt., 3x Rood, 1x Blauwz.bt. en 1x Blauwbont. 
Drie dieren veranderden van eigenaar.
Jongdierenkeuring. 
Hiervoor waren 27 dieren ingebracht. 1x Wit, 2x Geel, 8x Blauwbont, 8x Zwartbont, 1x Leverbont, 1x Blauwzilver, 3x Roodzilver, 3x Geelzilverbont. Clubkeurmeester Robin Woudstra ging ze beoordelen. Een korte impressie: de Witte was erg jong maar had wel kwaliteit, de eerste Gele beloofde veel goeds voor de toekomst, in Blauwbont veel kwaliteit, ook enkele mindere voor deze kleurslag. 
Voor Zwartbont geldt eigenlijk hetzelfde: heel goede dieren en soms duidelijk wat minder. 
Sommige dieren waren wel erg “pikkerig”, wat eigenlijk niet bij ons ras hoort. 
De Leverbonte duivin toonde zich nog niet, de Blauwzilver was een mooie complete vogel, zou wat forser kunnen. 
De Roodzilvers waren van goede kwaliteit, de lichte kleur heeft de voorkeur. 
Bij de Geelzilverbonten zat een mooie forse doffer die soms wat hoog stelde en de staart wat breed toonde. 
Uiteindelijk moest de keuze gemaakt worden tussen een Blauwbonte duivin van Snijders en een Zwartbonte van Sterling. Snijders won nipt. Gefeliciteerd Henk!! 


De mooiste jonge Hollandse Kropper


En…………haar baasje

Toen was het tijd om de vergadering af te ronden, velen hielpen mee de kooien op te ruimen. 
De kooien waren wederom door sierduivenvereniging “De Driehoek” beschikbaar gesteld. 
Onze voorzitter verzorgde weer het vervoer. 
Tot slot: Voor de Rondvraag was geen belangstelling.

De volgende Jaarvergadering/Fokkersdag is 24 september 2016. (even noteren?) 
Voor 2017 hebben we reeds 23 september vastgelegd. (even noteren?) 
Deze notulen zijn gemaakt door secr. Fedde van der Ploeg.

                                             ^ naar boven ^

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu