© Copyright  Hollandse kropper club

Verslag Jaarvergadering / Fokkersdag HKC 24 sept. 2011 in Voorst.

Dat nou net toevallig op onze eerste Jaarvergadering/Fokkersdag in Voorst de weg aldaar vernieuwd moet worden, zal menigeen nog heugen.
Velen hebben zo ongeveer de hele IJsselstreek gezien.
Daardoor kon voorzitter Toon Slijpen pas ruim half 11 de vergadering openen.
Gelukkig waren er heel veel leden en keurmeesters komen opdagen (32).Berichten van verhindering waren er van: Nederpelt, Bril, van Wel, Baltes, Wegter, Manje, Straub en Benschop. 
In zijn openingswoord heette onze voorzitter in het bijzonder erevoorzitter Jack Beljaars en erelid Jaap van Tol hartelijk welkom.
Ook onze 3 gastkeurmeesters Nieuwenhuis, de Wal en Voerman (verrassend was ook de komst van v.d.Siepkamp)
Er werd stil gestaan bij het overlijden van twee zeer prominente leden: Sam de Zoete (ruim 50 jaar lid) en Joop Pietersen (ruim 60 jaar lid).
In een “in memoriam” is hier ruimschoots aandacht aan gegeven.
Tijdens het moment van stilte kon een ieder nog eens de beelden van deze fokkers voor zich halen. …
Daarna de ingekomen stukken.Behalve de “normale” stukken van tentoonstellingen, vergaderingen e.d., geen bijzondere.
De notulen van voorgaande Jaarvergadering/Fokkersdag werden goedgekeurd, evenals het jaarverslag van 2010. 
Het financieel jaarverslag van 2010 en de begroting voor 2011 ook.
Tijdelijk penm. v.d.Ploeg werd hartelijk bedankt en nu neemt Mark de Bruin het stokje over.

De prijsuitreiking.
De Geert Wiersema Trofee ( destijds beschikbaar gesteld door de fam. Wiersema) werd na 10 jaar gewonnen door Henk Snijders. Hij heeft de laatste 10 jaar het vaakst de Clubshow gewonnen ( 4 x ). Henk hartelijk gefeliciteerd !!
Tjeerd Bolding kreeg maar liefst 2 medailles: de Eeuwprijs (mooiste ander geslacht dan de winnaar) en de C.A.M. Spruytprijs (mooiste jong eigen fok) met een jonge blauwe duivin.


Toen werden de Erediploma’s voor de mooiste van elke kleurslag uitgedeeld (IN&OM apr. 2011) . 
Bij de bestuursverkiezing was aftredend en is herkozen Fedde van der Ploeg.
Een 5e bestuurslid blijkt moeilijk voor handen te zijn, hoewel 1 persoon bij een oproep van onze voorzitter zichtbaar twijfelde.


Het naderende Eeuwfeest.
De stand van zaken werd toegelicht door v.d. Ploeg en Sterling. 
Er zijn al heel veel ideeën vastgelegd voor het Jubileumboek dat in 2014 uit zal moeten komen.
In 2014 zullen verspreid over het land bij meerdere shows extra activiteiten zijn.
Wie is bereid daarbij te helpen en/of heeft ideeën daarbij ? ...Toen bleef het even stil.

Om de verschillende nestbakjes voor Hollandse Kroppers te bespreken had Fedde diverse spullen meegenomen om te laten zien en over te discussiëren. 
Mogelijkheden zijn de stenen broedschalen (klein) met inlegmatjes, het houten bakje bekleed met jute en de plastic ring
( ong. 30 cm) met een doek er over gespannen. 
Als nestmaterialen zijn tabaksstengels ( tegen luis) , berkentakjes en kort stro geschikt. (geen hooi of houtwol e.d.) 
Oude kranten (drukinkt) zijn ook geschikt tegen luis.


Dhr. Voerman zei dat er ook grotere stenen schalen zijn, worden in Duitsland verkocht.
Waar velen van ons op zaten te wachten was de diapresentatie van Rikus Hagenauw.
Omdat we weten dat hij er steeds weer iets interessants van weet te maken. 
Zijn opbouw van de hele presentatie nodigt uit tot discussie en hij geeft daartoe ook de ruimte.
Het geheel was er op gericht dat niet alleen de leden maar ook de gastkeurmeesters er van konden leren. 
Dat gebeurde dus ook. 
Discussies waren er over de voetstukken, stand, rugafdekking, staarten, tijgering, ballonnen en de kopkleur bij de rood- en geelzilvers.

We kwamen tot de volgende afspraken over bovenstaande punten:
- Rugafdekking strenger aanpakken: zeker 1 pt. minder, hangt af van de mate waarin en bij
  sabelpennen zeker 2 ptn. minder.
- Kopkleur rood- en geelzilvers volgens kleurenblok NBS. ( licht van kleur)
- Staart moet goed gesloten en niet te breed zijn, dan pennen tellen.
  Spleetstaart zonder meer afkeuren !
- De ballon moet soepel zijn, bewegen als de duif loopt.
- Bij de getijgerden eerst het globale beeld ( de eerste indruk) laten bepalen of je met een licht-
  of donkertijger te maken hebt. 
Daarna kijken of er tekeningfouten zijn, dit kan het predikaat eventueel drukken, zeker als er flinke tekeningfouten zijn.
- Voetstukken moeten mooi gesloten zijn, schoon en niet te groot. 
Vooral niet naar voren uitsteken!
Bij sommige kleurslagen zijn voetstukken duidelijk sterker. ( bijv. blauw) 

Tegen kwart voor 1 was er de lunch !
De soep, gehaktballen en broodjes vielen er prima in en het is daarna tijd om even buiten van het prachtige nazomerweer te genieten en een babbeltje met deze en gene over onze boeiende hobby. 
Het middagprogramma.
De Clubshow 2012 komt in Enschede (Oneto) en een districtshow bij de Championshow.
Tijdens de discussie over de districtshows, kwam uit de keurmeestershoek de tip:
Organiseer bij meer shows een districtshow, het is gratis aandacht voor de HKC en stel dan een minimum aantal dieren vast, bijv. 8 a 10. 
Ook hadden ze een tip om het Clubkampioenschap over 3 shows te laten verlopen.
Dit jaar is de Clubshow in Nieuwegein en Clubkeurmeester Jaap van Tol zal zijn laatste keuring daar verrichten. 
Met applaus werd Jaap bedankt voor de diensten in afgelopen jaren.
In Groningen en Heerde zijn de districtshows.

Bij de Jongdierenkeuring wilden we onze gastkeurmeesters zo veel mogelijk aan bod laten komen. 
De jonge duiven (ruim 20) werden in twee groepen verdeeld. 
Onze Clubkeurmeesters Rikus en Robin gingen samen met twee gastkeurmeesters elk een helft keuren.


Dit verliep prima, met regelmatig discussie over diverse onderdelen.
Uiteindelijk gaat het ook om de winnaar en dat werd Gert Sterling met een Fraaie zwartbonte doffer. 
In Deventer zijn ze goed bezig met de zwartbonten ! Proficiat Gert !


In de verkoopklasse veranderden er onder leiding van Jan Weierink verschillende Hollandse Kroppers van eigenaar.

De rondvraag.
- Voor een ‘schakelpen’ boden zich Jaap van Tol en Toon Slijpen aan.
- Gert Sterling stelde voor volgend jaar de grote zaal te huren.
- Hannes Kramer had liever gezien dat de “in memoriams”onderschreven waren door het bestuur
  en de leden.
- Beljaars gaat zijn riante verzameling van o.a. duivenboeken verkopen, per selectiegroep. 
  Er zijn 11 selecties ( o.a. de Spruytserie en monografieën), samen honderden boeken. 
  Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Beljaars:
  jack.beljaars@hetnet.nl of 0499 391 292.
- Vraagprogramma’s van de districtshow in Heerde ( 18 en 19 nov. a.s.) kan men aanvragen bij
   Dick van Putten.

Tot slot bedankte Toon de heren Bos en Sterling voor het verzorgen van de kooien voor deze dag. 
Zo kwam er een eind aan weer een boeiende dag over Hollandse Kroppers en alles wat daar bij hoort. 
De vergaderplaats Voorst vond een ieder een goede greep en gelukkig konden we de terugreis weer via de normale route.

Deze notulen zijn gemaakt door Fedde van der Ploeg

                                             ^ naar boven ^

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu