© Copyright  Hollandse kropper club

IN MEMORIAM   JAAP VAN TOL


mei 2017Na een moedig gedragen lijden is helaas op 28 april ons Erelid Jaap van Tol op 71-jarige leeftijd overleden.

Hij heeft 10 jaar van het erelidmaatschap kunnen genieten.
Jaap was een zeer actief lid die in de jaren 70-80 prachtige Zwart-, Rood- en Geelbonten fokte.

Hij was 30 jaren Clubkeurmeester en heel wat dieren zijn door hem op deskundige wijze beoordeeld.

Bovendien was Jaap 25 jaar bestuurslid en verzorgde daarbij heel vaak de notulen. 
De Jaarvergaderingen en hokbezoeken werden tot op het laatst trouw bezocht. 
Hier zijn we hem erg dankbaar voor.
Al met al is na 47 jaren lidmaatschap een zeer gewaardeerd 
(ere)lid van ons heen gegaan. 
We zullen hem zeker gaan missen !

We wensen Lieke, hun kinderen en de familie in de komende tijd heel veel sterkte met dit grote verlies.

Het bestuur en de leden van de Hollandse Kropper

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu