© Copyright Hollandse kropper club

HOOFDPUNTEN BESTUURSVERGADERING


Hoogtepunten van de op 28 maart 2010 gehouden bestuursvergadering.
Lokatie: Jan Weierink.


 • Van een aantal clubs is een verzoek gekomen voor een aldaar te houden (club-)       tentoonstelling (w.o. Keistadshow en Sierduivenclub Zuid Nederland)
 • Van de stichting Zeldzame huisdier rassen is een verzoek gekomen om (overtollige) dieren op       kinderboerderijen te plaatsen. Dit verzoek is inmiddels op de site gezet.
 • Het financiële overzicht over 2009 is inmiddels door Robin Woudstra gemaakt. Omdat Robin       ook zitting heeft in de kascommissie is hier een nieuw lid voor nodig.
 • Het aantal inzendingen van dieren op de districtshow valt tegen
 • De fokkers die wel inzenden zijn vaak de “oude rotten”. Voor de continuiteit van de club zijn       nieuwe inzenders noodzakelijk. 
 • Gezien de huidige positieve contacten met fokkers in Duitsland moeten we wellicht ook hier       gaan inzenden. In ieder geval proberen Duitse inzendingen in 2014 te regelen. Wellicht is ook       een hokbezoek een idee. Wordt vervolgd.
 • Het ledenbestand vertoont een stijgende tendens.
 • Het hokbezoek in 2009 was een succes. Wordt dus in 2010 vervolgd, nu in Noord Brabant en       de Peel.
 • Door het aftreden van Robin Woudstra als bestuurslid is er behoefte aan vervanging. Het       bestuur komt hierop nog terug.
 • Het 100-jarig bestaan. Het bestuur heeft hier enige tijd over gebrainstormd. Er zal ook       gevraagd worden wat de ideeën vanuit de leden zelf zijn.
 • Op 12 juni a.s. zal de N.B.S. haar jaarlijkse vergadering houden. Fedde van de Ploeg zal deze       namens het bestuur van de Hollandse Kropper Club bezoeken.

   

   

                         

 • © Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu