© Copyright  Hollandse kropper club

100 – JARIG JUBILEUM HOLLANDSE KROPPER CLUB
Verslag: 100 jaar HOLLANDSE KROPPER CLUB


De exacte datum van het 100-jarig bestaan was : 24 januari 2014.
Dan is de keuze van de plek waar het jubileum moet plaats vinden niet zo moeilijk :
De ChampionShow in Nieuwegein van 23 t/m 25 januari 2014 !!

Om dit Eeuwfeest kracht bij te zetten hebben we bij de Europese Entente een rasgebonden Europashow aangevraagd. 
Dit is gelukt !
We hebben zo veel mogelijk leden enthousiast proberen te maken om juist nu dieren in te zenden en als het mogelijk is zelfs een paar extra.
Hierbij kozen we voor een schriftelijke benadering, maar zeker ook een persoonlijke benadering. 
Dat laatste werkte waarschijnlijk het best.Inzenders konden € 2,- reductie per dier krijgen, € 1,- van de NBS die 90 jaar bestaat en € 1,- van het HKC-bestuur.
Maar het prachtige waardevolle beeldje, gemaakt door Marleen Brouwer, zal ongetwijfeld het meest aangesproken hebben. 


Namelijk alle inzenders met minimaal 4 ingezonden dieren kregen zo’n beeldje.
Ook enkele Duitsers en Belgen hebben we benaderd, helaas leverde dit geen resultaat op, zodat we geen buitenlandse inzenders konden begroeten.
Uiteindelijk konden we 215 ingezonden Hollandse Kroppers,waaronder alle 22 kleurslagen, begroeten.
Daar was een ieder erg blij mee, zeker het organiserende HKC-bestuur.
Hartelijk dank daarvoor ! Alle 24 inzenders waren lid van de Hollandse Kropper Club.

Woensdagavond 23 januari werden alle dieren ingekooid en een speciale commissie van HKC-leden heeft de show feestelijk ‘aangekleed’ met een prachtige showkooi met 8 Hollandse Kroppers, een Reuzenkropper van 100 cm, mooie platen etc.
De volgende dag hadden 3 keurmeesters een hele klus te verrichten.
Deze keurmeesters waren : Rikus Hagenauw en Robin Woudstra (beiden Club-keurmeesters) en René Snijders (C-keurmeester). 
Globaal gezien keurde Woudstra de roeken en enkele bonten, Hagenauw de bonten en Snijders de getijgerden, enkele roeken en de AOC-klasse. 
In de AOC-klasse zaten Roodzilverschimmel, Geelzilverschimmel, Leverkleur en Leverbont.
Voor een volledig overzicht verwijs ik naar de katalogus middenin dit clubblad, maar graag wil ik een paar hoofdzaken er uit lichten.

Erg goed vertegenwoordigde kleurslagen waren : Blauwzwartgeband (35), Blauwbontzwartgeband (32), Zwart (31), Zwarttijger (27) 
en Zwartbont (26). Schaars en dus een uitdaging voor de toekomst :
Rood (2), Blauwzilverdonkergeband (2), Blauwschimmel (4), Roodtijger (1), Geeltijger (3), Roodbont (2), Blauwzilverbontdonkergeband (3) en Roodzilverbontgeband (3).

De kwaliteit was gemiddeld erg hoog, zeker de Zwarten, Zwartbonten en Zwarttijgers staan er erg goed voor.
In totaal waren er 6 duiven met 97 punten : een Zwarte, Zwarttijger, Zwartbonte, Blauwbontzwartgebande, Roodzilverbonte en een Geelbonte, resp. van v.d.Ploeg, v.d.Ploeg, Sterling, Woudstra, Buter en Snijders.
De mooiste van de hele show werd de Zwartdonkertijger van van der Ploeg, dat is in het verleden niet zo vaak gebeurd, meestal waren het de Blauw zwartgebanden of Blauwbont zwartgebanden. 
Deze Zwarttijger duivin kreeg ook de medaille van de EE, zijnde het mooiste dier van de show.

Omdat het een rasgebonden Europashow voor Hollandse Kroppers was, waren er ook Europese kampioensoorkondes en die waren voor :
Sterling (fraaiste doffer), v.d. Ploeg (fraaiste duivin), en verder nog voor Feenstra (Blauwzwartgeband), v.d.Ploeg (Zwart), Woudstra (Blauwbontzwartgeband), v.d.Ploeg (Zwarttijger), van Putten (samengevoegde kleuren) en Snijders (samengevoegde kleuren).
Europese topfokkers ( 4 mooisten in één kleurslag) waren :
v.d. Ploeg (Zwart 385 ptn.), Woudstra (Blauwbontzwartgeband 385 ptn.), Sterling (Zwartbont 384 ptn.), Kramer (Blauwzwartgeband 383 ptn.), v.d.Ploeg (Zwarttijger 384 ptn.).
Andere prijzen die nog te verdelen waren : een verzilverde NBS-medaille, een fraaie medaille van de Keurmeestersvereniging en dan alle prijzen van de Club. Die worden op de Fokkersdag in september uitgedeeld.

Dan in het kort de receptie voor alle genodigden (zie ook de film op de website)
Zaterdagmiddag 25 januari 2014 van 13.00-14.15 uur waren er ruim 80 belangstellenden aanwezig. 
Bij binnenkomst kreeg een ieder koffie/thee met een gebakje (met HKC-logo !) aangeboden.


Ceremoniemeester Gert Sterling kon om ca. 13.15 uur voorzitter Toon Slijpen het woord geven.
Hij schetste o.a. de verdiensten van vele bestuurders uit het verleden en sprak de wens uit dat samenwerking met anderen steeds belangrijker wordt en dat het woord ‘vertrouwen’ daarbij belangrijk is. 


Dan de presentatie van het nieuwe boek : 100 JAAR HOLLANDSE KROPPER CLUB . 
Dit geeft de HKC uit ter ere van haar 100-jarig jubileum.
Fedde van der Ploeg kreeg hierover het woord om zijn ervaringen bij het vervaardigen van dit boek toe te lichten. 


De Ereleden Jaap van Tol en Adrie van Wel kregen als eersten het boek aangeboden, evenals Lies Beljaars, echtgenote van overleden Erevoorzitter Jack Beljaars.
Ook Marleen Brouwer, ontwerpster van het beeldje op de voorkant van het boek, kreeg een exemplaar aangeboden.
De toost met champagne of jus d’orange op het nieuwe boek, ging met een luid ‘PROOST’ gepaard.Namens de NBS sprak voorzitter Thom Laming lovende woorden en Hans Schipper deed dat namens de Standaardcommissie en de Europese Entente.
Een mooi moment was tevens het toespraakje van Theo van Dissel, waarbij hij namens de twee zonen van Duivenkoning SPRUIJT een massief zilveren beker aanbood uit 1921.

Tot slot gaf Gert Sterling aan dat de aanwezigen het bestuur konden feleciteren met het 100-jarig bestaan van de HOLLANDSE KROPPER CLUB.


Precies op de dag dat we de receptie hadden, kwam er uit Duitsland een ‘verrassingspakket’ in Vledder aan.
Jammer, één dag te laat om de inhoud echt goed tot z’n recht te laten komen.
Wat zat er in dat pakket ?? 
Drie prachtige vaandels (Bänder), speciaal vervaardigd voor de Show ter ere van ons 100-jarig bestaan.
En dan bedoeld voor speciale fokprestaties.
Het bestuur gaat nu bekijken welke fokkers daar voor in aanmerking kunnen komen en op onze Fokkersdag in September 2014 komen we hier op terug.

“Otto Schmidt, vielen Dank für die Bänder, Wir werden sie überreichen an die Züchter der Spitzentiere”.

klik op de afbeelding, voor een vergroting 

Met dank aan Dick Hamer, voor de foto's


Het bestuur van de HKC.

Secr. F.v.d.Ploeg.


    ^  Omhoog  ^

        

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu