© Copyright  Hollandse kropper club

HOKKENBEZOEK 23 juni 2018 (Salland en Twente)

( resp. Weierink, Woudstra, Snijders en Kleine Schaars)
Ruim 10 uur werden de eerste deelnemers hartelijk ontvangen door Jan en Trudy.
En…… was er koffie met krentenbrood voor een ieder. Toen een ieder keurig door Trudy bediend
was, zei Jan (gedienstig als hij is): "Zal ik je even helpen Trudy?"
Daarmee was de toon gezet en ontstond een spontane discussie over natuurbehoud, weidevogels,
vossen en het uitzetten van korhoenders. Met name André Kleine Schaars had hierover een
duidelijke mening en had al snel de gesprekken en meningen op gang.
In totaal waren er 12 deelnemers: Weierink, Woudstra, Snijders, Kleine Schaars, Hannie en Marrie de Jong, van Putten, v.d. Ploeg, Hamer, v.d. Hurk, Slijpen en Mangroe.
Daarna hebben we genoten van de prachtige tuin met diverse mooie inkijkjes en natuurlijk zijn
vele Hollandse Kroppers in meerdere kleuren. Jan is duidelijk geen fokker van één kleurslag, maar liefst ook nog nieuwe kleuren creëren. Hij is heel goed bezig met Andalusisch blauw en enkele fraaie jonge exemplaren waren al te bewonderen. Voor deze kleurslag heb je ook de Zwartroeken nodig.
Verder zagen we o.a.Geelroeken, Roodzilvers, Geelzilvers en Blauwroeken. Veel jonge dieren waren er al te bewonderen, zodat hij voldoende heeft om te selecteren.
Voor een verdere beschrijving van zijn ‘duivenstapel’ verwijs ik naar het januarinummer ’18 van IN & OM.


De gezelligheid straalt er vanaf !!


Eén van de jonge Andalusisch blauwen. 


Nog een aantal jongen.

Het volgende adres was Robin Woudstra in Geesteren. Robin is wel een speciaalfokker van vooral één kleurslag: de Blauwbont zwartgebanden en Blauwzilverbont donkergebanden.(eigenlijk 2 kleurslagen dus).
Daarnaast heeft hij ook nog een aantal Witroeken ‘er bij’, zoals we dat zo mooi zeggen.
Volgens mij kan Robin een zeer tevreden man zijn wat betreft de fok: veel jongen, maar ook kwalitatief hoogwaardig. Dit jaar ook veel Blauwzilverbonten, waaronder vast wel enkele fraaie doffers. Daar zijn er namelijk heel weinig van. De foto’s hierna geven een goede indruk.
Robin heeft heel veel ruimte voor zijn hobby en zijn vrij nieuwe hokken verschaffen hem heel veel ‘duivenvreugde’! 2018 zal voor Robin zeker als een succesjaar de geschiedenis in gaan. Rondom hun huis zijn veel weilanden en het verbaasde ons dat we zeker 9 hazen telden. Ook zijn er nog veel kieviten die met succes gebroed hebben. Een positieve uitzondering op de landelijke trend. Toen was het tijd voor de lunch. Zijn vrouw Elske, geholpen door de dochters, had een heerlijke lunch voor ons klaar gezet, met een heerlijk soepje vooraf.
Dat ging er prima in ! Hartelijk dank daarvoor ! Nu enkele foto’s:


Een prachtig koppel jonge Hollandse Kroppers
(Klik op de afbeelding, voor een vergroting)


Ook een prachtig stel !!


Soep vooraf……….en smullen maar !

Op naar het volgende adres: Henk Snijders.
Deze topfokker had weer iets fraais te laten zien: veel topdieren in Blauw- en Blauwzilverbont !
Opvallend was ook de goede conditie van de dieren, zelfs de voetstukken waren veelal nog bijna
niet beschadigd, hoe krijg je dat voor elkaar Henk ?
Ook een flink aantal veel belovende jonge dieren deden ons genieten, maar dat zijn we al jaren zo gewend nietwaar? Het begint daar in Almelo gewoon te worden.
Wat ik ook steeds weer bewonder is de fraaie tuin met volieres , en allemaal keurig netjes onder-houden, compliment. Twente schijnt er patent op te hebben al die prachtige tuinen overal, maak maar eens een fietstochtje van Ootmarsum naar Vasse, Tubbergen etc.
Voordat we vertrokken verwende Truus ons nog met een glaasje fris of een biertje, Grolsch natuurlijk! De klok wees al flink in de middag en dus werd het tijd naar ons 4e adres te gaan.


Een kijkje op de volieres met Hollandse Kroppers bij Henk Snijders.


…toch wel de moeite waard helemaal uit Limburg en de kop van N-Holland te komen…..

Op naar Ootmarsum ! Naar André Kleine Schaars.
Een leuk ritje door Twente, de Kuiperberg over en je bent er.
André is duidelijk geen speciaalfokker, Zwart, Zwart- ,Rood- en Geeltijger, Geelroek, Blauwbont en miskleuren kun je er tegen komen. Mooi om te zien dat de een zijn hobby heel anders beleeft dan de ander. Een aantal jongen vloog al rond, waarvan twee Zwarttijgers mij het meest opvielen. Ik ben erg benieuwd hoe de kleur er in november uitziet, dat is bij de Tijgers altijd een verrassing. Waarschijnlijk worden ze heel licht.


volgens mij wordt het een lichte tijger, hou je me op de hoogte André ?


met zo’n vader moet het goed komen 


het schilderij van van Veldhuisen

Een aantal jongen lagen nog in de nesten en waren nog niet goed te beoordelen, maar gezien de ouders moet er wel wat moois uit kunnen groeien. Het werd al wat later op de middag en met name de mensen die van ‘verre’ kwamen wilden wel vertrekken, maar niet nadat André ons een drankje aan bood. Toen had André nog een verrassing: een prachtig schilderij van een koeienkop, gemaakt door Jan van Veldhuisen. Tijdens een vorig hokbezoek had hij dit schilderij bij van Veldhuisen gezien en het later gekocht. (Meer over André Kleine Schaars en zijn hobby in IN & OM sept. ’16.)
Zo waren we weer aan het einde gekomen van een interessante, boeiende Hollandse Kropperdag.
Vanaf deze plek wil ik de 4 gastheren nog een keer hartelijk dank zeggen voor hun gastvrijheid !!
Ter overweging: misschien een volgende keer weer 3 adressen in plaats van 4 ?

Een verslagje door Fedde.

                        

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu