© Copyright  Hollandse kropper club

De uitdaging 

mei 2011

Op een ledenvergadering van de sierduivenvereniging De Driehoek in oktober 2005, kwam de heer Hans Schipper een lezing verzorgen over de kleurvererving bij sierduiven.
Zo tussen neus en lippen door vertelde de heer Schipper dat als je een roodbonte doffer koppelt aan een blauwbonte duivin, je ook zwartbonte doffers fokt naast een aantal andere kleuren.
Toen werd ik door Herbert Vleeming, ook lid van sierduivenvereniging De Driehoek als het ware uitgedaagd om dit eens te proberen, want hij vond en dat was ook wel terecht, dat de zwartbonte Hollandse Kroppers de laatste jaren niet beter van kwaliteit werden, maar als het ware stilstonden in de verdere ontwikkeling.

Nu fokte ik jarenlang ,sinds 1988 zwartbonte Hollandse Kroppers welke ik van Berend Beekhuis had overgenomen, Berend had ze weer verkregen van de heer Wolfswinkel te Veenendaal.

Ik had me niet echt beziggehouden met de vererving van de kleuren, want ik fokte op een enkele blauwgekrastbont jong na, alleen maar zwartbonte jongen en zoveel fokkers van zwartbonte Hollandse Kroppers waren er toen ook nog niet, dus werd er door mij veel aan lijnenteelt(gerichte inteelt) gedaan, er was immers bijna g een ander vergelijkingsmateriaal aanwezig dan alleen mijn eigen duiven en ik fokte destijds maar met 2 koppels zwartbonte Hollandse Kroppers.

Verder nadenkend over de toenmalige stand van zaken voor wat betreft de zwartbonte Hollandse Kroppers werden er een aantal doelen gesteld waaraan eigenlijk een goede zwartbonte Hollandse Kroppers aan diende te voldoen, de doelen waren:
* een forsere(zwaardere) zwartbonte Hollandse Kropper
* een beter voetstuk onder de zwartbonte Hollandse Kropper
* een betere rugafdekking op de zwartbonte Hollandse Kropper
* een beter blaaswerk op de zwartbonte Hollandse Kropper
Dit waren nogal een aantal wensen waaraan voldaan diende te worden, nu alleen nog de vraag van hoe kom je aan goede Hollandse Kroppers om hieraan te beginnen.

Er werd door mij in 2006 contact gezocht met Henk Snijders om aan goed beginmateriaal te komen voor deze uitdaging, Henk Snijders had nog wel een roodbonte doffer uit een proefparing van blauwbont x geelbont en een blauwbonte duivin over en die werden door mij aangeschaft. 
De roodbonte doffer beviel me zeer goed en werd in 2006 gekoppeld aan de blauwbonte duivin, hieruit kwamen alleen maar windeieren dus dat schoot ook niet op. De doffer werd in 2006 omgekoppeld aan een zwartbonte duivin (uit zwartbont x zwartbont) en daaruit kwamen roodbonte doffers en een geelgezoomd (Strawberry geel ) duivin.
Steeds zijn er door mij 2 koppels zwartbonte Hollandse Kroppers aangehouden voor de fok van alleen maar zwartbont, vanuit deze bloedlijnen werden waar nodig doffers of duivinnen gebruikt voor de kleurkruisingen.

Het jaar erop in 2007 tijdens de jaarvergadering van de Hollandse Kropper Club kwam ik Henk Snijders tegen op de parkeerplaats te Soesterduinen, hij vertelde mij dat hij de vader van de roodbonte doffer bij zich had voor in de verkoopklasse, ik vroeg hem of ik de doffer mocht zien dat was akkoord, ik was gelijk verkocht aan die doffer wat een prachtig dier was dit, die doffer verhuisde dus ook naar Deventer.
Omdat er op dat moment verder geen blauwbonte duivin voorhanden was werd er weer een blauwbonte duivin gehaald bij Henk Snijders, de vader van de eerste roodbonte doffer werd het jaar daarop in 2007 gekoppeld aan een de blauwbonte duivin, uit deze koppeling kwamen roodzilverbonte doffers en geelzilverbonte duivinnen. 
De eerste roodbonte doffer werd in 2007 gepaard aan de duivin geelgezoomd bont(Strawberry geel ) uitkomst was: alleen maar onbevruchte eieren. De eerste roodbonte doffer werd daarna in 2007 omgekoppeld aan een zwartbonte duivin (uit zwartbont x zwartbont) en de uitkomst was: alleen maar één jong een duivin geelgezoomd bont(Strawberry geel)
In 2008 werd de eerste roodbonte doffer weer gepaard aan een andere zwartbonte duivin (uit zwartbont x zwartbont) en uit deze koppeling kwamen 3 roodbonte doffers, 1 roodgekrastbonte doffer, 1 roodgezoomd bonte(Strawberry rood ) doffer en 1 geelgezoomdbonte (Strawberry geel ) duivin.
De vader van de eerste roodbonte doffer werd in 2008 gekoppeld aan de duivin geelgezoomdbonte (Strawberry geel ) uit de koppeling roodbont x zwartbont, dus aan zijn nicht. De uitkomst hiervan was 1 duivin geelgezoomdbonte (Strawberry geel ), 1 duivin blauwbontzwartgeband, 1 duivin geelzilverbont en 2 duivinnen dunbont.
Dus keuze genoeg in 2008, maar wat dien je aan te houden want in het verleden fokte ik alleen maar zwartbont x zwartbont en al deze duiven(kleurkruisingen) van 2008 waren prachtig om te zien en voldeden ook al gedeeltelijk aan het gestelde doel, alleen de kleur diende nog overgezet te worden, maar hoe doe je dat.

Een bijkomend nadeel was dat de beide roodbonte doffers in de winterperiode, als de doffers en duivinnen gescheiden gehuisvest worden, vertoonden deze doffers het bijzondere gedrag dat ze met elkaar aanpaarden, als dan de kweekperiode er aan kwam duurde het even voordat ze weer interesse kregen voor de duivinnen.
Intussen was er in Deventer een postduivenliefhebber die stopte met de postduivensport en die zijn oude liefde voor de Hollandse Kropper weer oppakte. 
Dit was Dick Bos, die overal zocht naar Hollandse Kroppers en ze maar niet kon vinden, Dick Bos kwam toevallig met mijn zwager in gesprek over Hollandse Kroppers(zijn dochter en mijn neef kregen namelijk verkering) en mijn zwager verwees Dick Bos door naar mij.
Doordat er voldoende nafok was van mijn Hollandse Kroppers kon Dick Bos een goede keus maken uit de duiven. Bijkomend voordeel was dat Dick Bos in het verleden samen met zijn vader kleurkanaries fokte en daardoor veel wist van de vererving van kleuren, dat kwam mij dus goed uit en we kletsten er wat af over de kleurvererving.
De vader van de eerste roodbonte doffer ging ook naar Dick Bos, daardoor was het probleem van het aanparen ook voorbij en een beginnend liefhebber dien je van goed materiaal te voorzien.
Dick vertelde mij ook dat je doffers diende te gebruiken met zogenaamde kleurspatten in de staart en in de slagpennen, deze doffers konden namelijk de zwarte kleur vererven.


In 2009 werden de volgende koppelingen samengesteld voor de kleurkruisingen:
een roodgekrastbont doffer van 2008 gekoppeld aan een zwartbont duivin (uit zwartbont x zwartbont) 
een zwartbont doffer (uit zwartbont x zwartbont) aan een duivin geelgezoomdbont (Strawberry geel) van 2008
een doffer roodgezoomdbont (Strawberry rood ) van 2008 aan een duivin dunbont van 2008 
de eerste roodbonte doffer werd weer gepaard aan een andere zwartbonte duivin(uit zwartbont x zwartbont) 
Uit de koppelingen van 2009 kwamen verschillende kleuren namelijk, roodgezoomdbont (Strawberry rood ), dungekrastbont, roodbont en zwartbont.
Het begin was er van de zwartbonte nafok via kleurkruising, alleen de kleur was nog niet voldoende diepzwart, er lag nog een blauwe waas over de veren.
Intussen kwam ik op internet een site tegen over de vererving van de kleuren, http://kippenjungle.nl/kruisingDuif.html op deze site kun je eindeloos combineren met kleuren,ook naar de toekomst toe, waardoor het voor mij natuurlijk zeer interessant werd om dit eens uit te proberen met mijn duiven.
In 2010 werd het, gebruik makende van de kennis opgedaan van de website al een heel stuk duidelijker hoe te komen tot betere zwartbonte nafok.
In 2010 werden de volgende koppelingen samengesteld voor de kleurkruisingen:
een zwartbont doffer (uit zwartbont x zwartbont) aan een duivin geelgezoomdbont (Strawberry geel) van 2008
een zwartbont doffer (uit zwartbont x zwartbont) aan een duivin dunbont van 2008 
een roodgekrastbont doffer van 2008 gekoppeld aan een zwartbont duivin (uit zwartbont x zwartbont) 
de eerste roodbont doffer werd weer gepaard aan een zwartbont duivin(uit zwartbont x zwartbont) 
In 2010 werden er 9 zwartbonten geboren uit de kleurkruisingen naast de kleurslagen , roodgezoomdbont (Strawberry rood ), dungekrastbont, roodbonten en geelgezoomdbont (Strawberry geel).
Alles in ogenschouw nemend kunnen we de toekomst van de zwartbonte Hollandse Kropper met een gerust hart tegemoet zien, want de gestelde doelen zijn verwezenlijkt en er zijn meerdere fokkers bijgekomen.

Ook mogen we stellen dat de uitdaging, zij het met wat vallen en opstaan in het begin,veroorzaakt door de gebrekkige kennis van de kleurvererving, met succes verlopen is.

Met vriendelijke sportgroeten,
Gert Sterling                                                           ^ Naar Boven ^


© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu