© Copyright  Hollandse kropper club

Het Corona virus ... en de HKC

maart 2020

Beste leden van de Hollandse Kropper Club.

In deze onwerkelijke weken ook een reactie van het bestuur van 
de Hollandse Kropper Club.

Ook wij maken ons bezorgd over de gezondheid van onze leden.
Temeer daar een groot deel van ons in de “kwetsbare” leeftijd valt.
Hopelijk kunnen de maatregelen die onze overheid treft, er toe bijdragen
dat het coronavirus zo weinig mogelijk schade aanbrengt.

Overal in het land, nagenoeg in elke sector, worden activiteiten stil 
gelegd of tot een minimum beperkt.
Dan denken we ook aan de activiteiten binnen onze club.
Hoe komt het met het geplande hokbezoek op 6 juni ?
Hoe komt het met onze Jaarvergadering/Fokkersdag op 19 september ?
En nog verder weg: hoe komt het met de shows eind van dit jaar ?

WE WETEN HET NIET !

We zullen jullie hierover op tijd van op de hoogte brengen.
Gelukkig hebben onze Hollandse Kroppers er geen weet van wat
hun baasjes op dit moment bezig houdt.
Niets staat hen in de weg er een goed fokseizoen van te maken, zodat
wij aan het eind van het fokseizoen toch nog kunnen zeggen:
‘Ondanks alles was het een goed fokseizoen’.

Mocht er nieuwe of aanvullend nieuws zijn over het Coronavirus en onze hobby,
dan wordt dit ook op deze pagina geplaatst.

We wensen jullie allemaal veel gezondheid toe !

Vriendelijke sportgroeten van 
Het bestuur van de HKC.

        

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu