© Copyright  Hollandse kropper club

DE CLUBSHOW 2015 bij Sierduivenshow Noord-Nederland te DRACHTEN.


Een prachtig voorbeeld van SAMENWERKING: 
De drie Noordelijke provinciale Sierduivenclubs van Friesland, Groningen en Drenthe organiseren voor het eerst gezamenlijk een grote SIERDUIVENSHOW, genaamd SNN.

Ze hebben vroegtijdig ingezien dat door verschillende omstandigheden samenwerking in de toekomst onafwendbaar is geworden.

Ze hebben er met z’n allen iets moois van gemaakt daar in Drachten !

Met ca. 1700 sierduiven is het bijna de grootste sierduivenshow in Nederland geworden. 
Op creatieve wijze hadden ze vele afdelingen van diverse sierduivengroepen gecreëerd, met zitjes om van gedachten te wisselen met elkaar. 
Een dubbele showkooi werd ons ter beschikking gesteld, waar we 2 Zwartbonten en 2 Geelzilverbonten tentoon hebben gesteld.

Op onze 95ste Clubshow werden door 10 leden 65 Hollandse Kroppers ingezonden, daaronder 13 erkende kleurslagen en 2 nog niet erkende: 
Wit 7, Zwart 4, Blauw 5, Blauwzilver 2, Roodzilver 5, Geelzilver 4, Blauwschimmel 4, Zwarttijger 6, Zwartbont 4, Blauwbont 12, Blauwzilverbont 2, Roodzilverbont 1, Geelzilverbont 6 en 2 Roodzilverschimmels en 1 Dunbonte. 
Dick Hamer was de keurmeester die de kwaliteit ging beoordelen. 
In deze “IN & OM” beschrijft hij zijn positieve bevindingen.

Nu volgt een objectieve beschrijving van de kleurslagen, hun inzenders en de scores.

Te beginnen met Wit: 7 dieren van Markwat en Woudstra. 
De 2 oude doffers waren van prima kwaliteit met 96 (Markwat) en 94 punten(Woudstra). 


Wat een mooie witte doffer van Markwat, zeker 96 punten waard !


Beide inzenders hadden ook een oude duivin ingeschreven, nu was het Woudstra die 96 pnt. had en 93 voor Markwat. 
De 3 jonge dieren scoorden resp. 92, 93 en 93. 
Nu de Zwarten, 2 van v.d.Ploeg en 2 van Cornelisse.
De oude doffer van v.d.Ploeg werd door Hamer met 97 punten gewaardeerd, prachtig dier.


Toch wel een erg mooie vertegenwoordiger van deze kleurslag in ons ras. 97 ptn.


De oude duivin kreeg 96 ptn. En de 2 jongen van Cornelisse 93 en 94. 
Dan de “Blauwroeken”, alle van Kramer. De oude duivin was de mooiste: 96 ptn.
De anderen 92, 92, 93 en 95.

De beide Blauwzilver doffers-oud van Kramer kregen 94 en 93 ptn.

Bij de Roodzilver gebanden kreeg Van Putten deze keer concurrentie van Weierink.
Maar Dik bleef duidelijk de “baas” met 2x95 en 96ptn., Jan 2x 91 ptn.

Maar Dik was ons allemaal de baas met zijn prachtig showende Geelzilver gebande oude duivin. 
Werkelijk een plaatje zoals ze zich showde !! 97 punten, een U …..
Met deze duivin kreeg Dik eindelijk “loon naar werken”, al jaren zat hij tegen de top aan met zijn Rood- en Geelzilvers, maar de U werd nog niet gehaald op een grote show.


PROFICIAT DIK MET DEZE PRACHTIGE GEELZILVER GEBANDE DUIVIN !!


De 3 andere Geelzilvers van Dik scoorden 94, 95 en 96 ptn., ook lang niet mis.
De 4 Blauwschimmels die volgden waren van Weierink, prima kwaliteit. 
Twee oude doffers met resp. 96 en 93 ptn., de 2 oude duivinnen elk 94. 
Er zijn dus nog hele mooie Blauwschimmels. 
Bij de Zwartgetijgerden “slechts” 6 dieren, de laatste jaren was dat wel meer. 
Zwartlichttijger 4 dieren: v.d.Ploeg 95, 93 en 96 , Cornelisse 94 met een jonge doffer.

Zwartdonkertijger: v.d.Ploeg 94 en Cornelisse ook 94 met een jonge duivin.

Bij de Zwartbonten 4 dieren van Hannie en Marrie de Jong uit Groot-Ammers. 
De keurmeester moet er wel erg gecharmeerd van geweest zijn: 96, 96, 95 en 95 punten. 
Ook de mooie showconditie viel op. De Dunbonte (=Leverbonte) duivin van de Jong haalde 93 .
In Blauwbont zwartgeband worden meestal de meeste dieren ingezonden, zo ook nu.
Snijders (5), Woudstra (4), Markwat (1) en Tuinman (2) stuurden samen 12 dieren in.

Bij de oude doffers won Snijders nipt ( 1e 95), Woudstra ( 95 en 94 ). 
De 2 oude duivinnen van Woudstra (96) en Snijders (95) waren ook erg mooie dieren. 
Bij de 2 jonge doffers kreeg woudstra 93 en Snijders 95 ptn. Bij de 5 jonge duivinnen waren de resultaten als volgt: Markwat (93), Tuinman (2x 94) en Snijders (96 en 93).

Blauwzilver donkergeband was met 2 dieren vertegenwoordigd, beide van Snijders. 
In deze kleur zie je zelden een doffer, hier zat er een, en nog een hele mooie ook met 96 ptn., de duivin had 93 ptn. 
De imponerende Roodzilverbont gebande doffer van v.Putten scoorde 95.
Geelzilverbont geband: 6 dieren van v.d.Ploeg (4) en Tuinman (2). 
Over het algemeen mooie forse dieren, maar de showconditie, zeker in het voetstuk, liet nogal eens te wensen over.
Resultaten: v.d.Ploeg doffer-oud 93 en 95, hij had ook 2 oude duivinnen met 92 ptn.

Tuinman had 2x 91 met een jonge doffer en duivin.

Een mooie verrassing was er in de AOC-klasse (= Any Other Color = nog niet erkende kleurslagen). 
Weierink showde 2 erg mooie Roodzilver schimmels, waarvan de jonge doffer met 96 ptn. zeker opviel. 
Ook de oude duivin mocht er zijn (93).


ROODZILVERGEBAND, prachtige nieuwe kleurslag? Fokker/eigenaar J. Weierink

              ^  Omhoog  ^

 

 

                       

                                      
© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu