© Copyright  Hollandse kropper club

Bestuursvergadering 31 aug. 2021 in Apeldoorn

Bestuursmededelingen:* De 99ste CLUBSHOW 2021 is bij de NOORDSHOW in Hardenberg.
   Leden die daar inzenden krijgen weer €2,- per dier van de HKC teruggestort en zelfs €3,-
   voor het 6e, 7e, 8e etc. dier ! 
   Data: 20 t/m zaterdag 22 januari 2022.

* Graag ontvangen we weer veel leden op onze Jaarvergadering 18 sept.
   We hebben zoveel ruimte ter beschikking zodat de 1,50 m-regel gewaarborgd is.

* Gelukkig kon dit jaar het hokkenbezoek wel door gaan en hadden we met
   11 leden een gezellige en leerzame dag bij Markwat en v.d.Hurk.

* Veel verslagen uit ons Clubblad IN en OM staan ook op onze site, veelal
    met fraaie foto’s in kleur.

* De Bondsshow is dit jaar in Nijkerk bij de Gelderlandshow.

* Er zijn nog 11 Eeuwboeken te koop, dus de vooraad slinkt. 

* Wist u dat Jan van Veldhuisen zijn Hollandse kroppers heeft moeten
   weg doen wegens afnemende gezondheid, vooral last van duivenstof.
   Dit moet wel een moeilijke stap geweest zijn, want op zijn 6e jaar had 
   hij al Hollandse kroppers van zijn opa. Al met al is hij nu 49 jaar lid,
  dus nog één jaar……….en dan….

* Tot slot: Graag jullie aandacht weer voor de Schakelpen en Zwartroek.

 

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu