© Copyright  Hollandse kropper club

Bestuurs vergadering 2013


10 maart 2013 bij Gert Sterling in DEVENTER.

We konden op 10 maart de voorjaarsgedachte wel uit ons hoofd zetten, het was koud, winderig en zo nu en dan sneeuwde het, maar ………….binnen was het lekker warm.
Wat betreft de financiën blijkt dat velen de contributie al betaald hebben en omdat het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel nu gratis is lijkt automatisch incasseren haalbaar. 
Mark gaat dit afronden. 
Na enkele berekeningen komen we tot een kostprijs van € 30,- voor het nieuw te verschijnen boek bij voorintekening, daarna gaat het € 35,- kosten.
Leden die inschrijven bij de Clubshow in januari 2014, krijgen ter stimulering € 1,- reductie per duif op het inschrijfgeld. 
Voor diegenen die inzenden zoeken we een blijvende herinnering die er toe doet. 
In dit kader hebben we het totale prijzenpakket nog eens besproken, het resultaat volgt t.z.t.

Gert en Fedde gaan op 30 maart naar de NBS-vergadering in Barneveld.
Fedde schrijft en verzamelt de gegevens voor het boek. 
Het lijkt ons nuttig dat iemand kritisch meeleest op hoofdlijnen, Toon doet dat.
Vanuit de Keurmeestervergadering is ons geadviseerd tijdens het Eeuwfeest een rasgebonden Europashow aan te vragen. 
We gaan de haalbaarheid daarvan onderzoeken.

Jan Weierink gaat een Nieuwsbrief over het komend 100-jarig bestaan via de mail verspreiden.
Op zaterdag 25 januari 2014, liefst rond 11.00 uur, willen we graag tijdens de Championshow in een speciale ruimte officieel aandacht besteden aan het Eeuwfeest. 
Een belangrijk onderdeel daarbij vormt de presentatie van het boek over 100 jaar Hollandse Kropper Club.
We gaan daarvoor meerdere mensen uitnodigen, het is nog de vraag wie allemaal.

Tijdens die belangrijke Clubshow zetten we in op minimaal 200 Hollandse Kroppers en dat alle kleurslagen te zien zijn. 
Het geheel wordt feestelijk aangekleed en het bestuur van de Championshow heeft alle medewerking toegezegd.
Daarnaast gaan we in showseizoen 2014 (okt-nov-dec-jan) een drietal shows uitkiezen waar we met showkooien en propaganda ons ras extra gaan promoten.
We denken in het Noorden, Oosten en Zuiden zo’n locatie uit te zoeken. 
Op de aanstaande Fokkersdag/Jaarvergadering meer hier over.

Wat betreft de nieuwe standaardtekening voor de toekomst van Jean Louis Frindel, gaan onze belangrijkste wensen in vervulling.
Op verzoek van enkele leden gaan we het hokbezoek dit jaar achter in de maand juni organiseren: 29 juni bij Sterling, Bos en Woudstra.
Op donderdagavond 22 augustus geet het bestuur in het AC-hotel bij Apeldoorn weer vergaderen.

Tot slot hebben we natuurlijk nog even genoten van Gert zijn Zwartbonten en de kleuren die hij nodig heeft deze kleurslag te verbeteren. 
Ook hebben we Sientje bedankt voor de prima verzorging tijdens de hele dag.

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu