© Copyright  Hollandse kropper club

Bestuursmededelingen:

april 2020

- Het CORONA-virus treft iedereen ! Ook ons !
- Helaas…….daardoor ook geen hokbezoek in 2020!!.
(zie verder in deze IN & OM.)

- Helaas is ons lid Willem Tuinman uit Winsum (Frl.) op 17 januari
overleden.
Hij was de laatste jaren een trouw bezoeker van zowel de hokbezoeken als de Jaarvergaderingen.
Hij is 84 jaar geworden en de laatste jaren had hij een kwetsbare gezondheid.
Met z’n vrouw Jeltsje heeft hij vooral zijn sporen verdiend bij de Friese Sierduiven Club.
Ook daar zullen ze hem zeker missen.

- Gelukkig hebben bijna alle leden inmiddels hun contributie 2019 
betaald.

- Onze club telt op 1-3-2020 totaal 61 leden.

- De Clubshow is dit jaar bij de NOORDSHOW - DIERENPARADE.
Districtshows bij de Keistadshow en SNN te Drachten
- De Bondsshow vindt de komende 2 jaren plaats in Druten bij de 
Gelderlandshow.
Dit is beslist op de buitengewone NBS-vergadering  in februari j.l.
Een verslag van deze vergadering staat in het maart- nummer van Kleindier Magazine.
Dit betekent ook dat onze 100-ste Clubshow in december 2021 
daar gaat plaats vinden.

- Wist u dat Gert Sterling onder 3 verschillende keurmeesters een NBS-erecertificaat heeft behaald met zijn Zwartbonte doffer. 
Daardoor heeft hij een kampioensdiploma van de NBS verdiend.
Gefeliciteerd met deze fraaie prestatie.
Ooit viel deze eer ook te beurt aan Hannes Kramer met een 
Blauwzilver donkergebande duivin.

        

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu