© Copyright  Hollandse kropper club

Mededelingen van het bestuur.
* Zondag 10 maart komt het HKC-bestuur bijeen voor de Voorjaarsvergadering . 
   Deze Voorjaarsvergadering rouleert elk jaar, dan bij het ene bestuurslid, dan bij een ander. 
   Mocht u iets voor deze vergadering aan de orde willen stellen, dan kan dat natuurlijk.

*  Voor alle duidelijkheid : De Jaarvergadering/Fokkersdag vindt dit jaar plaats op 28 september
    in Voorst. ( bij Deventer ) Jullie horen hier meer van.
*  Wist u dat…………de HKC regelmatig een stukje plaatst in het Kleindier- Magazine ,
    in de bijlage bij de “clubberichten”. 
*  Wist u dat …………we dit jaar weer een hokbezoekdag organiseren ?
    Waar naar toe ? Dat weten we nog niet. Waarschijnlijk een zaterdag in juni. 

*  We wensen alle leden een bijzonder goed fokseizoen !!!
    En laat enkelen daarvan zien tijdens onze Clubshow
    in Nieuwegein, waar we in januari 2014 het EEUWFEEST vieren.
*  We zijn het met de Standaardcommissie nog niet overeen gekomen dat de aanpassingen
    tijdens de Fokkersdag in sept. 2012, worden uitgevoerd. 
    In zijn Nieuwjaarswoordje memoreert onze voorzitter hier aan.

   We houden u op de hoogte.

 

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu