© Copyright  Hollandse kropper club

Discussie over de tijgertekening

september 2016

We vinden de omschrijving in de NBS-standaard voor de licht- en donkergetijgerde sierduiven niet juist. 
Die is als volgt:
Lichtgetijgerd: Over het hele lichaam witte en gekleurde veren, door elkaar en zo regelmatig mogelijk verdeeld. 
De slag- en staartpennen en eventuele voetbevedering zo mogelijk in een ‘om en om’ verdeling, eveneens wit of gekleurd.
Donkergetijgerd
Over het hele lichaam witte en gekleurde veren. 
Door elkaar en zo regelmatig mogelijk verdeeld. 
Alle slag- en staartpennen en eventuele voetbevedering geheel gekleurd.

Onze mening: hierbij is er geen verschil in de kleur van kop, hals, vleugelschild en romp bij donker- en lichtgetijgerd ! 
Dat moet juist wel, immers dat bepaalt de eerste duidelijk verschillende aanblik.
Onze vroegere omschrijving, zoals ook vermeld in het boek van Jack Beljaars, is beter:
De witte en gekleurde veren wisselen elkaar af, echter in die mate dat bij donkergetijgerd de gekleurde veren de overhand hebben en bij lichtgetijgerd de witte.
Bij donkergetijgerd zijn de grote voetveren, slag- en staartpennen gekleurd. 
De kleinere dekveren van de voetbevedering mogen in mindere mate gekleurd zijn.

Bij lichtgetijgerd zijn de grote voetveren, slag- en staartpennen zoveel mogelijk afwisselnd gekleurd en wit.
Verder vinden we dat toegestaan moet worden (kan dan als wens omschreven worden) dat er één of enkele afwijkingen zijn in de tekening.

Voor lichtgetijgerd betekent dat:
- weinig witte grote voetveren, slag- of staartpennen, mits het overige lichaam een lichte kleurverdeling heeft.
- weinig gekleurde grote voetveren, slag- of staartpennen, mits het overige lichaam een lichte kleurverdeling heeft.
- iets onregelmatige wit/kleur verdeling op kop, hals, borst, romp en/of vleugelschild.
- één of enkele veren zijn niet goed doorgekleurd.

Voor donkergetijgerd betekent dat:
- één of enkele witte veren in grote voetveren, slag- of staartpennen.
- iets onregelmatige kleur/wit verdeling op kop, hals, borst, romp en/of vleugelschild.
- één of enkele veren zijn niet goed doorgekleurd.

Deze voorgestelde veranderingen zullen met de standaardcommissie besproken moeten worden. 
Daarna zal het keurmeesterscorps moeten worden ingelicht.
Een ander punt dat met de standaardcommissie overlegd moet worden is: 
Het voetstuk. 
Dit mag niet te groot zijn en zeker niet naar voren uitsteken. 
Dit zal voortaan bij de “Ernstige fouten” moeten worden geplaatst.

Het bestuur. (in overleg met diverse keurmeesters)   

        

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu