© Copyright  Hollandse kropper club

Verslag NBS-vergadering 12 juni 2010 in Barneveld.


Afgezien van de nuttige info en beslissingen op zo’n dag, is het ook boeiend met de mensen die je tegenkomt van gedachten te wisselen.
Het begint vaak met de uitreiking van alle erediploma’s door voorzitter Th. Laming.
Roel Bijkerk en Wim Halsema zijn herkozen, Schoonenberg en De Wit zijn afgetreden.


Nieuw voorgesteld beleid en ook aangenomen:
* Het bestuur kan in noodgevallen onderhandelen over het tijdstip van
 de Championshow. Normaal het 3e weekend van januari.
· Het bestuur kan nu Fokkerskaarten intrekken, mits schriftelijk gemotiveerd.
· Nationaal Kampioenschap gaat niet meer over de kwartetprijs op de Bondsshow,
  Maar over 3 verschillende shows: Bondsshow, prov. Kampioenschap en een vrije keus wat betreft een prov. Kampioenschap.
· Keurmeesters dienen in 3 jaar tijd minimaal 60% van de geplande vergaderingen bij te wonen, was 75%.


· De Hoofdereprijzen-jury kan nu een predicaat verhogen om dat dier tot kampioen uit te roepen, wel in overleg met de ambterend keurmeester en als die er niet meer is kan het ook zonder, maar dan wel met vermelding van deze handeling.


Na de pauze waren er nog 2 interessante onderwerpen:
1. uiteenzetting over de Entente Europeenne (EE) en Europese standaardcommissie (ESKT) door dhr. Hans Schipper.
2. Webmaster van de NBS-site, Henk Kluskens, vertelt en laat ons dingen zien van vernieuwde site.


Ad.1 Doelstelling is meer samenwerking, meer uniformiteit !
Ze organiseren int. bijeenkomsten, Europashows, maken Europese standaards en 
veterinaire afspraken. Voor ons als sierduivenfokkers is de SBL=Standaard Bepalend Land van groot belang. Veranderingen in de standaard moeten altijd via het land van oorsprong verlopen en de speciaalclubs! Dat geldt niet voor de kleurslagen!


Voor ons als Hollandse Kropper fokkers betekent dit dat blauwkras wel in Duitsland erkend kan worden, maar de verdere standaardeisen niet, zoals type, stand, ballon, ruglijn, voetstuk en noem maar op !
Ad.2 Dhr. Kluskens heeft de NBS-site ingrijpend veranderd, er is nu heel veel te zien en lezen op: www.sierduif.nl . Echt de moeite waard voor onze Sierduivenhobby !

Fedde van der Ploeg

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu