© Copyright Hollandse kropper club

Mededelingen van het bestuur.

 

Nieuwjaarsgroet 2011 van de voorzitter

Het is weer zo ver. 
Niet alleen zijn we weer een jaar verder, ook nu weer vinden er letterlijke en figuurlijke aardverschuivingen plaats.
Werd de wereld vorig jaar rond de jaarwisseling getroffen door aardbevingen en uitgebreide bosbranden nu waren extreme winterse omstandigheden gevolgd door grote overstromingen ons deel. 
Ook op maatschappelijk vlak verschuiven de panelen. 

Grote doofpotten gaan open en een “politieke witpen” uit het zuiden van ons land roept “ach en wee” over ons westers mensenras.
Dreigingen met verbaal en fysiek geweld zijn aan de orde van de dag en selectie op herkomst en raskenmerken drijft mensen uit elkaar. 
De een verjaagt de ander vaak louter op een veronderstelde economische vluchtelingenstatus. 

Gaan we nu wel of gaan we nu niet ‘helpen’in Afghanistan ?
Economische motieven maken dat hulpverlening uitblijft. 
Dat terwijl miljoenen euro’s, met behulp van de media verzameld niet ten goede van slachtoffers kunnen komen, omdat ze niet door de corruptiepoort kunnen. 
Een paar jaar geleden was het nog zo dat we Nederland op slot wilden doen voor immigranten, immers Nederland zat vol, er was geen plek voor nog meer mensen.

Nu staan kranten vol van de gevolgen van de zogenaamde ‘krimp ‘. 
Het platte land ontvolkt. 
Mensen trekken naar gebieden waar al veel mensen wonen. 
Gaan we nu mensen van elders ‘invoeren’ om onze oudedagsvoorziening te garanderen ? 
Vijftig jaar geleden zonden wij missionarissen naar minder ontwikkelde gebieden, nu voeren kerken priesters in, omdat de roepingen in het westen achter blijven.


Nu zult U denken “wat heeft dat nu met onze Hollandse Kropperclub te maken ? “ 
Nou, alles en niets. Onze eigen vereniging en ons duivenhok zijn in het klein afspiegelingen van de maatschappij. 
Zoeken naar samenwerking, harmonie en respect voor elkaar zijn voorwaarden om een vereniging tot de ‘eeuwstatus’ te verheffen. Complimenten dus ! 
Aan de huisvesting van meerdere rassen in een hok kleven voor- en nadelen. 
Vitaliteit versus raszuiverheid, rust versus onrust. 
Een ding is duidelijk, vechtersbazen moeten geweerd worden, veiligheid versus onveiligheid……

Ik wens u allen een veilig en verdraagzaam 2011 toe, een jaar waarop we straks weer op prachtige fokresultaten mogen terugzien.

Toon Slijpen (voorzitter)

 

Mededelingen

 • Zondag 20 maart komt het HKC-bestuur bijeen voor de Voorjaarsvergadering bij onze voorzitter Toon Slijpen in Swalmen ( bij Roermond ).
  Deze Voorjaarsvergadering rouleert elk jaar, dan bij het ene bestuurslid, dan bij een ander.
  Mocht u iets voor deze vergadering aan de orde willen stellen, dan kan dat natuurlijk.

 • Voor alle duidelijkheid : De Jaarvergadering/Fokkersdag vindt dit jaar plaats op 24 september in Voorst. ( bij Deventer ) Jullie horen hier meer van.

 • Wist u dat…………de HKC regelmatig een stukje plaatst in het Kleindier- Magazine , in de bijlage bij de “clubberichten”. 

 • De nieuwe Statuten/Huishoudelijk reglement zijn keurig in een boekje gebundeld en mocht u hier belangstelling voor hebben, dat kan. Even een berichtje naar de secretaris en het komt voor elkaar. Tijdens de komende Jaarvergadering zijn ze verkrijgbaar en ze staan ook op onze website.

 • Wist u dat………………..Mark de Bruin (Jawel onze nieuwe penningmeester per 01-03-11 !) voor de derde keer vader is geworden, deze keer van een prachtige dochter: Cailynn. Mark & Judith, Damian en Justin (broertjes) hartelijk gefeliciteerd !!! en geniet er van met z’n allen.

 • Wist u dat……………. Berend Beekhuis een website heeft ? Echt de moeite waard om eens te bekijken. www.berendbeekhuis.jouwweb.nl

 • Wist u dat ……………we dit jaar weer een hokbezoekdag organiseren ? Waar naar toe ? Dat weten we nog niet. Waarschijnlijk de eerste zaterdag in juni: 4 juni 2011. 

  Van de penningmeester (tijdelijk Fedde van der Ploeg)

 • Per 1 maart (begin verenigingsjaar 2011—2012) wordt Mark de Bruin onze nieuwe
  penningmeester. 
 • Voor de leden verandert er weinig wat betreft de betalingen e.d.
  Het gironummer blijft: P 1851499

 • De contributie blijft 15 euro per jaar (jeugdleden 7,50)
 • Een advertentie blijft 10 euro per jaar ( 1 pagina ) 5 euro per jaar ( halve pagina )
 • Nog niet iedereen heeft de contributie tot en met 2010 betaald.
 • Voor het overzicht krijgen alle leden op een klein inlegbriefje te zien hoe 
  zijn/haar financiën t.o.v. de HKC er voor staan.

 • (als een lid 2 jaar geen contributie betaalt, wordt dit lid van de ledenlijst verwijderd)
  Betalingen graag voor 1 maart, omdat dan het verenigingsjaar afloopt.                         

 • © Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu