© Copyright  Hollandse kropper club

H100 – JARIG JUBILEUM HOLLANDSE KROPPER CLUB


Artikel 1.
De vereniging draagt de naam van HOLLANDSE KROPPER CLUB
en is gevestigd te ‘s – Gravenhage.
….
….
Artikel 14.
De bezittngen der vereniging bij ontbinding aanwezig, worden, behoudens inachtneming van het bepaalde bij artikel 1702 van het BurgelijkWetboek, bestemd voor door het bestuur aan te wijzen doeleinden, tenzij de algemene vergadering anders heeft beslist.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering gehouden te Leiden op 24 januari 1914.
A.I. van Baarle, voorzitter
C.S.Th. van Gink, secretaris / penningmeesterAldus het begin van de statuten van de Hollandse Kropper Club.
Woorden die al bijna 100 jaar geleden aan het papier zijn toevertrouwd!
100 jaar waarin veel gebeurd is: goede ontwikkelingen, maar ook minder goede ontwikkelingen.

100 jaar: een periode om bij stil te staan bij wat er allemaal gebeurd is, èn een periode om vooruit te kijken naar hetgeen ons te wachten staat en hier een koers bij uit te stippelen.
En dat moment radert met rasse schreden, zeker als je bedenkt dat we elkaar niet zo heel veel zien in 1 jaar.

Vandaar dat we nu al met 2014 bezig zijn.
In de laatste 2 gehouden bestuursvergaderingen hebben we al diverse ideeën de revue laten passeren.
Wat kunnen we doen om ons prachtige ras nog beter te promoten en zo zeker te stellen voor de toekomst.

Het bestuur kan het echter niet alleen, heeft ook niet de illusie dat zij het alleen weet.
De Hollandse Kropper Club is een club voor en door de leden.

Hulp en ideeën vanuit de leden van de Hollandse Kropper Club zijn dus welkom!


Vandaar de vraag:·

  • Wat kunnen we doen om ons ras te promoten?·
  • Welke ideeën leven er onder de leden?·
  • Wie is er bereid zitting te nemen in de jubileum commissie?

      

            

  • © Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu